Tingimused

PALUNUD KÄESOLEVAGA KÄESOLEVAGA TINGIMUSED ("T&T") TÄHELEPANEKULE VÄLJAKOHASELT JÄLLE KASUTADA MEIE PLATFORMIID

1) MIDA NEED TINGIMUSED SISALDAVAD?

Käesolevates Tingimustes on sätestatud järgmiste platvormide (ühiselt "Platvormid") kasutamise eeskirjad:

(i) meie veebilehe link, mis lisatakse ("Webisait"); ja

(ii) mobiilirakendus Google'i Play Store'is ja Apple'i App Store'is [x] ("rakendus").

2) KES ME OLEME JA KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA

Meie, Prestige Portal Ltd, oleme Dubais, AÜEs asuv ettevõte ("Me," "Me" ja "Me"), mis pakub teenuseid (mis on määratletud allpool) meie platvormidel.

Võtke meiega ühendust aadressil info@prestige.cars

3) MEIE PLATVORMIDE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA

Mõiste "sina"/"teie" tähendab kasutajaid, kes sirvivad platvormi ja selle sisu, postitavad kommentaare või mis tahes sisu või vastavad platvormil olevatele reklaamidele või sisule või broneerivad meie platvormil pakutavaid teenuseid.

Platvorme kasutades kinnitate, et nõustute käesolevate Tingimustega ja nõustute, et olete õiguslikult kohustatud neid järgima. Lisaks nõustute Teenuste osa kasutamisel järgima mis tahes kohaldatavaid, sellise Teenuse kohta avaldatud juhiseid, mis võivad aeg-ajalt meie äranägemisel muutuda või ajakohastuda. Kui te ei nõustu nende Tingimustega, ei tohi te Platvorme kasutada. Käesolevad Tingimused jõustuvad alates kuupäevast, mil te esimest korda platvormidele sisenete. Me jätame endale õiguse muuta neid Tingimusi igal ajal ja ilma etteteatamiseta. Kõik Tingimustes tehtud muudatused hakkavad kehtima alates sellest, kui te kasutate platvormi mis tahes ajal pärast muudetud Tingimuste kehtestamist ja nende avaldamist platvormil. Te peaksite enne platvormidega suhtlemist või nende kasutamist tutvuma T&Cs ja kõigi meie platvormidel avaldatud põhimõtetega. Soovitame teil välja printida käesolevate T&Cs koopia edaspidiseks kasutamiseks.

4) TEENUSED

Teenused hõlmavad ("teenus(ed)"), mis võimaldavad erinevatel müüjatel ("Pakkujad") reklaamida erinevate autode ja/või mis tahes mootorsõidukite ("Sõidukid"/"Tooted") rentimist ning platvormide kasutajatel otsida, võrrelda ja taotleda/broneerida platvormidel selliste müüjate pakutavaid teenuseid.

Meie teenuste kasutamisel on oluline võtta arvesse järgmisi tegureid:

Toodete omandiõigus

Meie platvormidel olevad tooted ei ole meie omandis ega me mingil viisil vastutame toodete seisundi, seisukorra, vigade jms eest. Nõustudes käesolevate Tingimustega, vabastate meid käesolevaga tagasivõtmatult ja vabatahtlikult igasugusest vastutusest, mis on seotud meie platvormidel reklaamitud toodete seisundi, seisukorra, vigade või puudustega või tuleneb nendest.

Autode rentimine

Nõustudes käesolevate Tingimustega, tunnistate ja mõistate, et meie vastutus ja roll piirdub platvormi pakkumisega, kus Müüjad saavad oma sõidukeid reklaamida ja kasutajad saavad broneerida nende sõidukite rentimist (vastavalt nende olemasolule).\nMüüja vastutab sõiduki pakkumise eest teile ("Rent") ja muude teenuste osutamise eest, nagu on sätestatud rendilepingus. Me ei vastuta Müüja ja/või tema töötajate, esindajate või alltöövõtjate tegevuse või tegevusetuse eest seoses rendilepingu alusel osutatavate teenustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, Müüja, tema töötajate, esindajate või alltöövõtjate poolt teile osutatavate teenuste rikkumise, hooletu täitmise, puuduste või puuduste või viivituste eest ning sõidukite puudustest tuleneva või nendega seotud surma, kehavigastuse või varakahju eest.

Me ei kinnita, garanteeri ja/või garanteeri platvormidel midagi, mis on seotud toodete, teenuste ja/või müüjatega.

Fotod

Meie platvormidel esitatud toodete fotod on ainult illustratiivsed. Enne broneerimistaotluse esitamist esitatakse toodete kirjeldus, millega tuleks tutvuda koos toodete fotodega.

Toodete kättesaadavus

Kuigi me uuendame pidevalt oma platvormide nimekirju, ei ole meie platvormidel loetletud toodete kättesaadavuse täpsus garanteeritud ja võib esineda vigu.

5) KONTO JA REGISTREERITUD KASUTAJA

Meie teenuste kasutamiseks peate end registreerima ja looma konto ("konto"). Igal kasutajal on lubatud luua ainult üks konto. Te peate tagama, et teie konto andmed hoitakse konfidentsiaalsena. Te olete ainuisikuliselt vastutav igasuguse veebipõhise tegevuse eest, mida teie konto kaudu edastatakse või teostatakse, ning teid võidakse pidada vastutavaks kõigi kahjude eest, mis tulenevad teie konto väärkasutusest ja pettusest. Konto registreerimiseks või loomiseks meie platvormidel peate olema vähemalt 18-aastane ning esitama tõesed, täpsed, ajakohased ja täielikud andmed enda kohta (sealhulgas nimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, krediitkaardi andmed ja muud andmed), nagu konto loomise käigus nõutakse. Kui olete alla 18-aastane, võite kasutada neid Platvorme ainult vanema või seadusliku hooldaja järelevalve all, kes nõustub käesolevate Tingimustega. Kui olete lapsevanem või seaduslik hooldaja, kes nõustub käesolevate Tingimustega alla 18-aastase isiku nimel, vastutate täielikult tema platvormide kasutamise eest, sealhulgas kõigi võimalike rahaliste kulude ja juriidilise vastutuse eest.

Registreerudes ja kasutades platvormi, garanteerite käesolevaga, et teie poolt konto registreerimisel/loomisel esitatud teave on igas mõttes tõene, täpne, ajakohane ja täielik.\nKaasamata meie muid õigusi ja õiguskaitsevahendeid, võime oma äranägemise järgi ja ilma ette teatamata sulgeda teie konto, kui avastame või kahtlustame teie registreeritud konto pettust või väärkasutust ja/või kui isik loob mitu kontot. Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest, sulgeda kontod või tühistada tellimusi omal äranägemisel. Kui te teate või kahtlustate, et keegi teine peale teie teab teie kasutajatunnust või parooli, peate viivitamatult teatama meile aadressil info@prestige.cars

6) BRONEERIMISPROTSESS

Sõiduki rendi broneerimiseks ("Rentimine") esitate platvormil oma konto kaudu broneerimistaotluse ("Rentimise taotlus") kindla tasu eest ("Rentimistasu") ja esitate meile kogu vajaliku teabe, mis on vajalik broneerimistaotluse töötlemiseks. Pange tähele, et me ei garanteeri broneeritava sõiduki täpset marki ja mudelit (kui me seda sõnaselgelt ei ütle). Väljend "või sarnane" tähendab, et võite saada sarnase sõiduki (st sama suuruse, sama tüüpi jõuülekande jne). Sõiduki pildid on ainult illustratiivsed.

Tuleb märkida, et kui te esitate broneerimistaotluse, on teie broneering kas (a) meie või (b) otse müüja juures. Mõlemal juhul:

- meie T&Cs reguleerivad broneerimisprotsessi.

- Sõiduki rentimist reguleerib eraldi leping, mille te sõlmite müüjaga ("Rentimisleping") ja allkirjastate rendileti juures.

Kui käesolevate Tingimuste ja rendilepingu vahel esineb lahknevusi, on üürilepingu tingimused ülimuslikud.

Enamasti saate broneeringu kinnituse kohe pärast broneeringu lõpetamist. Kui aga müüja ei kinnita teie rendilepingut kohe, ei võta me enne makseid vastu ega saada teile broneeringukinnitust, kui nad seda ei ole teinud.

Kui rent on broneeritud:

- anname müüjale broneeringu andmed (nt põhijuhi nimi ja telefoninumber)

- anname teile teavet kauba kättesaamise kohta (nt müüja kontaktandmed ja muu teave, mida peate kaasa võtma).

Broneerimistaotluse esitamisega nõustute käesolevaga broneerimistaotluses esitatud teabe ja sisu avaldamisega müüjale.

Te peate lugema ja nõustuma järgima neid Tingimusi ja rendilepingut ning tunnistama, et kui te neid rikute:

- peate võib-olla maksma lisatasusid

- teie broneering võidakse tühistada

- töötajad võivad keelduda võtmete üleandmisest rendileti juures.

7) HIND JA MAKSMINE

a) Broneerimistasu

Broneerimistasu makstakse samal ajal, kui teie broneerimistaotlus esitatakse. Tasumine toimub Visa või MasterCard krediit- või deebetkaardiga AÜE-diramites (AED). Makset töödeldakse kolmanda osapoole maksevärava teenusepakkuja kaudu, kuhu teid suunatakse meie veebisaidilt ja/või rakendusest pärast broneerimistasu kindlaksmääramist.

Kõik krediit-/debetkaardimaksed peavad olema autoriseeritud/valideeritud makseid väljastava panga poolt. Kui väljastav pank keeldub makset lubamast, tühistame teie broneerimistaotluse ja võtame teiega ühendust, et kontrollida, kas alternatiivset makseviisi on võimalik korraldada. Me ei vastuta, kui see toob kaasa teie toote(te) noteerimise hilinemise.

Lisaks, kui esitate oma makseandmed (sealhulgas, kuid mitte ainult, krediit- või deebetkaardi number, täielik nimi, arveldusaadress, kodune aadress, kontonumber ja krediit- või deebetkaardi kehtivusaeg) meie veebisaidil või rakenduses, et maksta broneerimistasu, edastatakse teie makseandmed otse meie maksevärava pakkujale turvalise ühenduse kaudu. Me ei säilita ega kogu teie makseandmeid ning ei vastuta ja/või ole vastutav mis tahes kahjude eest, mida te otseselt või kaudselt kannate selle tõttu, et te jagate oma makseandmeid/infot meie platvormidel või nende kaudu. Mis tahes kahju, mis tuleneb sellest, et te jagate oma makseandmeid meie maksevärava teenusepakkujaga, on üksnes maksevärava teenusepakkuja vastutus ja vastutus.

b) ÜÜRIMAKS

Teie renditasu ("Renditasu") arvutatakse Müüja poolt esitatud määra alusel ja see põhineb 24-tunnistel ühikutel, näiteks 25-tunnine rentimine maksab sama palju kui 48-tunnine rentimine.

Müüja väljastab teile sõiduki kättesaamise päeval arve, mis esitatakse enne rendiperioodi algust (st ettemaks) ja mis tuleb täielikult tasuda sõiduki kättesaamise ajal.

Pange tähele, et mis tahes hilinemine - näiteks kui ühepäevane autorent algas kell 9 hommikul, kuid auto tagastatakse järgmisel päeval kell 17.00 - toob kaasa lisatasu ühe päeva eest.

Kui soovite oma rendiperioodi pikendada, peate sellest teavitama müüjat 12 tundi enne rendiperioodi pikendamist. Vastasel juhul võetakse pikendamise eest tasu vastavalt tavapärasele hooajalisele päevahinnale. Lisaks tuleb pikendamise eest tasuda eelnevalt, vastasel juhul ei ole pikendamine kehtiv.

Lisaks tuleb märkida, et renditasu põhineb rendilepingus märgitud kilomeetrite arvul põhineval maksimaalsel kasutamisel, mis on tavaliselt 200-300 km päevas sõltuvalt sõidukist. Täiendava kasutamise eest võetakse sõltuvalt sõidukist 5-25 AED kilomeetri kohta.

c) HINNANGUD

Samuti peate müüjale tasuma tagatisraha, mis arvutatakse rendi alusel ja mille üksikasjad esitab müüja. Tagatisraha hoitakse kinni ja Müüja peab sellest summad maha arvama, kui sõidukile tekivad trahvid või muud kahjustused ja/või kui sõiduki kasutamisega kaasnevad lisatasud ja/või kui teil tekivad muud sõidukiga seotud kulud. Tagatisraha suurus sõltub renditud sõidukist ja rendiperioodist.

d) SALIK (MAKSUMAKS) JA LIIKLUSTRAHVID JA MUUD VÄLJAANDJA MAKSUD

Pange tähele, et Salik (teemaks) on teemaksu summa (tavaliselt 4 AED), millele lisandub 1 AED teenustasu, millele lisandub käibemaks, mida müüja nõuab teenustasu osalt.

Liiklustrahvide puhul nõuab müüja teilt tegeliku trahvi ja 50 AED teenustasu, millele lisandub käibemaks teenustasu osalt. Müüja teavitab teid kohe, kui ta saab asjaomastelt asutustelt teate.

Kui teie poolt määratud trahv põhjustab sõiduki arestimise, nõuab müüja lisatasu vahemikus 100-6000 AED. Te peate need summad müüjale kohe pärast teavitamist tasuma.

e) lisad

Mõnel juhul maksate lisavarustuse (nt lasteistmed, GPS jne) eest juba sõidukit broneerides, sellisel juhul on tagatud, et saate need auto kättesaamisel.

Teistel juhtudel küsite lihtsalt lisatasu, kui broneerite sõidukit, millisel juhul:

- te maksate nende eest kättesaamise ajal ja

- müüja ei garanteeri, et nad on teie jaoks kättesaadavad.

8) SÕIDUKI KÄTTESAAMINE / ÜLEANDMINE

Sõiduki saamiseks müüjalt peate te tagama järgmist:

- Te peate olema rendileti juures rendi kättesaamise ajaks. Kui te hilinete, ei pruugi sõiduk enam saadaval olla ja teil ei ole õigust raha tagasi saada. Kui arvate, et võite hilineda, võtke ühendust müüjaga või meiega, isegi kui see on tingitud lennu hilinemisest ja olete andnud oma lennunumbri.

- Te peate veenduma, et sõiduki peamine juht on sobilik ja sobiv (müüja arvates) auto juhtimiseks.

- Teil peavad olema kõik vajalikud dokumendid (nt isikut tõendav dokument, juhiluba) kaasas.

- Te peate näitama leti töötajatele iga juhi originaali ja kehtivat juhiluba. Kui mõne juhi juhil on juhilubades märge/punkte, andke meile sellest võimalikult kiiresti teada, sest müüja ei pruugi lubada tal sõita.

Enne rendilepingu allkirjastamist võite teha sõiduki praegusest seisukorrast video või foto.

Kui te soovite, et sõiduk toimetataks teile mujale, kui teile esitatud kättesaamiskoht, tuleb selle eest tasuda lisatasu, mille määrab kindlaks müüja.

9) MÜÜJA PEAMISED RENDITINGIMUSED

Lisaks rendilepingu ja T&CS tingimustele peate te järgima ka järgmist:

- Kõik sõidukijuhid peavad olema üle 18 aasta vanad.

- Juhil peab olema kehtiv rahvusvaheline või riiklik (kohalik) juhiluba, mõned kohalikud juhiload ei ole lubatud, meie meeskond kontrollib teie juhiloa kehtivust enne auto rentimist.

- Juhid ei tohi sõidukit juhtides olla alkoholi või narkootikumide mõju all. Kõiki alkoholijoobes juhtimise tagajärjel tekkinud kindlustusnõudeid ei rahuldata ja te vastutate kõigi sellest tulenevate kahjude parandamise eest.

- Te peate tagama, et teil on õigus juhtida renditud autot vastavalt AÜE seadustele.

- Sõidukites suitsetamine on rangelt keelatud, kuna see kahjustab meie sõidukeid ja on sõidu ajal ohtlik. Müüja võib sõidukites suitsetamise eest nõuda kuni 500 AED lisatasu.

- Juht peab sõiduki tagastama samas seisukorras, milles ta selle kätte sai. Kui sõiduk on määrdunud või sellel on toidujääke või plekke, nõuab müüja selle eest tasu.

- Sõidukitega off-roading, ralli, võidusõit või "driftimine" on rangelt keelatud. Kõrbetes ja radadel sõitmine ei ole lubatud. Selle tingimuse rikkumise korral nõuab müüja 100 000 AED. See tähendab, et lisaks mehaaniliste rikete ja kahjustuste parandamise kogukuludele, mis võivad tekkida.

- Teil ei ole lubatud sõita üle 160km/h. Kui juht ületab seda kiirusepiirangut, nõuab müüja juhilt 2000 AED 2. katsel ettenähtud kiiruse ületamise eest ja 3. katsel võtab müüja sõiduki tagasi ja renditasu ülejäänud rendiperioodi eest ei tagastata.

- Sõidukites võivad olla lubatud lemmikloomad; siiski võib Müüja nõuda puhastus- ja kahjustustrahvi, kui sõidukis tekivad kahjustused või plekid, ilma eranditeta.

- Müüja võtab 500 AED, kui sõiduk tagastatakse väga määrdunud sisemusega (prügi maas, toidujäägid jne...).

- Te peate tagama, et igal lapsel oleks sobiv lapseiste, kui ta seda vajab.

- Kui teie rendi ajal läheb midagi valesti (nt õnnetus, rike jne), peate:

\ võtta viivitamatult ühendust müüjaga

\ ei luba ilma müüja nõusolekuta remonditöid teostada

\ säilitage kõik dokumendid (nt remondiarved, politseiaruanded jne), mida saate jagada meiega/ müüjaga/kindlustusfirmaga.

- Kui te olete süüdi autoõnnetuses, siis maksate ja summa (mis on loetletud rendilepingus) auto remondi maksumusest agentuuri töökojas, st lisaks päevarendi tasule nende päevade arvu eest, mil sõiduk on remondis.

- Kui olete tasunud CDW (Collision Damage Waiver) kindlustuskaitse eest ja teid leitakse süüdi liiklusõnnetuses, siis maksate päevarendi tasu nende päevade eest, mil sõiduk on remondis.

- Autoõnnetuse korral ja olenemata sellest, kas olete ise süüdi või mitte, ei ole müüja kohustatud hüvitisi maksma või autot asendama. Samuti peate sellisel juhul helistama politseisse ja esitama kohapeal politseiaruande.

- Rehvikahjustused ei ole kaetud põhikindlustuse ega CDW-katusega. Klient peab maksma rehvide vahetamise/remondi kulud müüjale.

- Kui te tagastate sõiduki müüjale enne rendiperioodi lõppu, ei saa te raha tagasi maksta.

- Kui te tagastate sõiduki kriimustusega, tuleb Müüja iga kriimustuse eest tasuda vähemalt 2000 AED.

- 3% tasu kohaldatakse teie poolt kantud trahvide suhtes, mida müüja peab internetis maksma. Lisaks 70 AED trahvi lisatasu tuleb müüjale maksta iga teie poolt määratud trahvi eest.

- Kõikide trahvide eest, mida müüja ei saa internetis maksta, tuleb tasuda vähemalt 1000 AED. Lisaks 1000 AED miinimumtasu, mida kohaldatakse iga trahvi suhtes koos arestimisega.

- Iga Salik'i tasu suhtes kohaldatakse täiendavat lisatasu 1 AED ja krediitkaardiga maksmisel 3%.

- Kui klient(id) satuvad liiklusõnnetusse, milles osaleb kaks või enam müüja sõidukit, lõpetatakse rendileping koheselt, tagasimakseid ei tehta ja CDW kindlustuskaitse ei kehti. Lisaks nõuab müüja igalt kliendilt 100 000 AED. See tähendab, et lisaks auto remondi kogukuludele.

- Sõidukile ei ole lubatud kleepida mingeid turundusmaterjale, näiteks kleebiseid või pakkepaberit. Viimase rikkumise korral nõuab müüja kliendilt 100 000 AED.

- Klient vastutab sõiduki vastuvõtmisel ja müüja meeskonnale üleandmisel sõiduki pildistamise/videote tegemise eest.

- Müüjal on õigus lõpetada kliendiga sõlmitud rendileping, kui klient rikub ülaltoodud sätteid.

10) TAGASTUS- JA TÜHISTAMISPOLIITIKA

Kasutajatel on lubatud oma broneerimistaotlus tühistada enne, kui see on meie poolt heaks kiidetud ja heaks kiidetud. Tühistatud tellimuste puhul (kui see on kohaldatav) tehakse tagasimakseid kaardiga samale kaardile, mida kasutati makse tegemiseks. Kui broneeringu kinnitus on teile saadetud, ei ole tagasimakseid võimalik teha.

Kõik tühistamistaotlused tuleb saata e-posti aadressil info@prestige.cars.

Lisaks sellele, kui broneerimistaotlust ei töödelda, tagastatakse kasutajale broneerimistaotluse esitamisel makstud broneerimistasu täies ulatuses. Kui broneerimistaotlus on heaks kiidetud, ei ole broneerimistasu tagastamine lubatud.

Tagasimaksed võivad võtta kuni 7-10 tööpäeva ja pangakulud võivad sõltuvalt vastava panga poliitikast kehtida. Me ei vastuta pankade poolt tagasimaksetega seotud viivituste eest.

11) PIIRANGUD

Te tunnistate ja nõustute, et me võime aeg-ajalt kehtestada piiranguid seoses teenuse kasutamisega meie platvormidel, postituste, e-kirjade või muu teenuse kaudu edastatava või salvestatava sisu maksimaalse arvu ja suurusega ning teenuse või platvormide kasutamise sageduse ja viisiga.

Te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta ega ole vastutav platvormide või teenuse poolt säilitatava või edastatava sisu kustutamise või mittesalvestamise eest. Te tunnistate ja nõustute, et meil on õigus igal ajal muuta, piirata või lõpetada Teenust (või selle mis tahes osa) etteteatamisega või ilma ning et me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees mis tahes sellise muudatuse, peatamise või lõpetamise eest. Te tunnistate ja nõustute, et meil on õigus (kuid mitte kohustus) oma ainuisikulise ja täieliku äranägemise järgi kustutada või deaktiveerida teie konto, blokeerida teie e-posti või IP-aadress või muul viisil lõpetada teie juurdepääs Teenusele (või selle mis tahes osale) või selle kasutamine kohe ja ilma ette teatamata ning eemaldada ja hävitada mis tahes Teenuse sisu mis tahes põhjusel või ilma igasuguse põhjuseta, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui me usume, et olete rikkunud neid Tingimusi. Lisaks nõustute, et me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teie juurdepääsu lõpetamise eest platvormile või teenusele. Lisaks nõustute, et te ei püüa Teenust kasutada pärast mis tahes sellist lõpetamist.

12) KASUTAJA KÄITUMINE

Teil võib olla lubatud avaldada meie platvormidel ülevaateid, kommentaare, küsimusi, ettepanekuid ja muud teavet. Kui kasutate funktsiooni, mis võimaldab teil platvormidele sisu üles laadida või võtta ühendust teiste platvormide kasutajatega, peate järgima järgmistes tingimustes sätestatud sisustandardeid.

Käesolevaga garanteerite, et teie poolt meie platvormidel avaldatud sisu on originaalne ja ei riku ühegi kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi. Lisaks ei loeta sellise sisu esitamist meie platvormidel konfidentsiaalseks. Meil ei ole teie ees mingeid kohustusi seoses sellise sisuga, sealhulgas, kuid mitte ainult (1) säilitada sisu konfidentsiaalsust; (2) maksta kasutajale sisu eest mingit hüvitist; või (3) vastata sellisele sisule. Kui esitate meie platvormidele mis tahes teavet, mõistate, et meil on õigus seda teavet piiranguteta paljundada, kasutada, avalikustada, näidata, eksponeerida, edastada, esitada, luua tuletatud teoseid ja levitada teistele ning lubada teistel teha sama. Lisaks on meil õigus kasutada mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, sellist teavet sisaldavaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikat, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete ja muude selliseid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikat sisaldavate esemete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks. Kuivõrd sellised õigused ei ole loovutatavad, annate meile käesolevaga tähtajatu, ülemaailmse, tühistamatu, mitteeksklusiivse, täielikult tasutud ja kasutustasuta ning ülekantava litsentsi ja õiguse sellise sisu kasutamiseks.

Lisaks nõustute, et te ei postita mingit sisu, mis on vastuolus moraaliga, on laimav, rikub intellektuaalomandi õigusi, sisaldab viirusi, poliitilist kampaaniat, ärilist reklaami, masspostitusi või mis tahes liiki "rämpsposti" või mis võib muul viisil rikkuda üldisi kombeid või olla vastuolus kehtivate seadustega. Meil on õigus (kuid mitte kohustus) sellist postitatud sisu regulaarselt läbi vaadata ning me jätame endale õiguse jälgida, muuta või eemaldada sellist sisu platvormidelt. Samuti on meil õigus avalikustada teie identiteet kolmandatele isikutele, kes väidavad, et teie poolt platvormidele avaldatud või üleslaetud sisu rikub nende intellektuaalomandiõigusi või õigust eraelu puutumatusele. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma sisu turvalisuse ja varundamise eest. Me ei säilita terroristide sisu.

13) KUIDAS TE VÕITE KASUTADA MEIE PLATVORMIDEL OLEVAT MATERJALI

Kogu intellektuaalomand, mis sisaldub digitaalselt, mida pakutakse, näidatakse ja avalikustatakse platvormide kaudu (sealhulgas, kuid mitte ainult, fotokujutised, tekstikirjeldused, nimed, kaubamärgid, graafilised kujundused ja muusika) ("Sisu") jääb meie kui omaniku või heakskiidetud litsentsisaaja ja/või selle litsentsiandjate omandiks ning on kaitstud autoriõiguse seaduste ja lepingutega kogu maailmas. Kõik sellised õigused on reserveeritud meie ja meie litsentsiandjate poolt.

Te võite salvestada, printida ja kuvada esitatud sisu ainult oma isiklikuks kasutamiseks. Teil ei ole lubatud avaldada, manipuleerida, levitada ega muul viisil reprodutseerida mis tahes vormis mis tahes sisu või teile edastatud või platvormidel ilmunud sisu koopiaid või kolmandate isikute esitusi või muid omandiõigusi, mis ei kuulu teile: (i) ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ja (ii) mis tahes viisil, mis rikub kolmandate isikute õigusi, ega kasutada sellist sisu mis tahes äri- või kaubandusettevõtlusega seoses.

Meie litsentsiandjad ja meie volitatud sidusettevõtjad (ja kõik tuvastatud toetajad) peavad alati olema tunnustatud kui platvormide sisu autorid. Te ei tohi kasutada ühtegi osa platvormide sisust kaubanduslikel eesmärkidel, ilma et oleksite saanud selleks litsentsi meilt või meie litsentsiandjatelt. Kui prindite, kopeerite või laadite alla mis tahes osa platvormidest, rikkudes T&Cd, lõpeb teie õigus platvormide kasutamiseks kohe ja te peate meie valikul tagastama või hävitama kõik teie tehtud materjalide koopiad või hävitama need. Kaubamärgid ja ärinimed Prestige Dubai kuuluvad meile. Teil ei ole õigust kasutada ega avalikult näidata Prestige'i kaubamärke või nimesid Prestige Dubai. Jätkuvalt jätame endale kõik õigused, mida käesolevates kasutustingimustes ei ole sõnaselgelt antud.

14) KEELATUSED

Te ei tohi platvormi väärkasutada. Te ei tohi: sooritada või julgustada kuritegu; edastada või levitada viirust, troojaid, ussikesi, loogikapomme või muud pahatahtlikku, tehnoloogiliselt kahjulikku, usaldust rikkuvat või kuidagi solvavat või rõvedat materjali; häkkida platvormide mis tahes aspekte; rikkuda andmeid; häirida teisi kasutajaid; rikkuda meie või mõne teise isiku varalisi õigusi; saata soovimatut reklaami või reklaammaterjali, mida tavaliselt nimetatakse "rämpspostiks"; või püüda mõjutada platvormide mis tahes arvutiseadmete või platvormide kaudu juurdepääsetavate arvutite tööd või funktsionaalsust. Selle sätte rikkumine võib kujutada endast kriminaalkuritegu ja me teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseorganitele ning avalikustame neile teie isikuandmed. Me ei vastuta kahju eest, mis tuleneb jaotatud teenusetõkestusrünnakust, viirustest või muust tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist, mis võib nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud omandiõigusega seotud materjali, mis on tingitud platvormide kasutamisest või platvormidel või nendega seotud platvormidel avaldatud materjalide allalaadimisest. Teil on rangelt keelatud kasutada Platvorme nendes Tingimustes määratletud kasutusviiside jaoks.

15) PLATVORMIDELE JUURDEPÄÄSU PIIRAMINE

Juurdepääs platvormide teatavatele aladele võib olla piiratud. Me jätame endale õiguse piirata omal äranägemisel juurdepääsu platvormide teatud valdkondadele või isegi kogu platvormidele. Kui anname teile kasutajatunnuse ja salasõna, et võimaldada teile juurdepääsu platvormide piiratud aladele või muule sisule või teenustele, peate tagama, et kasutajatunnust ja salasõna hoitakse konfidentsiaalsena.

16) ON MUID TINGIMUSI, MIS VÕIVAD TEIE SUHTES KEHTIDA

Need Tingimused viitavad järgmistele lisatingimustele, mis kehtivad ka platvormide kasutamise suhtes:

- Meie Privaatsuspoliitika.

17) ME VÕIME TEHA MUUDATUSI NENDES T&K-DES

Me muudame aeg-ajalt neid Tingimusi. Iga kord, kui soovite platvormi kasutada, kontrollige neid T&Cs, et veenduda, et te mõistate sel ajal kehtivaid tingimusi, sest need on teie jaoks õiguslikult siduvad, tingimusel et te nõustute nendega platvormi kasutamise kaudu. Mõned käesolevate T&Tingimuste sätted võivad olla asendatud mujal platvormidel avaldatud sätetega või teadetega.

18) VÕIME TEHA MUUDATUSI MEIE PLATVORMIDES

Me võime aeg-ajalt uuendada ja muuta oma Platvorme, et kajastada toodete muudatusi, meie kasutajate vajadusi ja meie äriprioriteete.

19) VÕIME PEATADA VÕI TÜHISTADA OMA PLATVORMID

Platvormid tehakse tasuta kättesaadavaks. Me ei garanteeri, et platvormid või nende sisu on alati kättesaadavad või et nende kasutamine on katkematu. Me võime peatada, tühistada ja/või piirata platvormide või nende mis tahes osa kättesaadavust ärilistel ja operatiivsetel põhjustel, ilma et oleksime kohustatud teid sellest eelnevalt teavitama. Samuti vastutate selle eest, et kõik isikud, kes pääsevad platvormidele teie internetiühenduse kaudu ligi, oleksid teadlikud käesolevatest T&C ja muudest kohaldatavatest tingimustest ning järgiksid neid.

20) EI TOETU PLATVORMIDEL OLEVALE TEABELE

Platvormide sisu on esitatud ainult üldiseks informatsiooniks. See ei ole mõeldud nõustamiseks, millele te peaksite toetuma. Kuigi me teeme mõistlikke jõupingutusi platvormidel oleva teabe ajakohastamiseks, ei anna me mingeid selgesõnalisi ega kaudseid kinnitusi, tagatisi ja/või garantiisid selle kohta, et sisu on täpne, täielik või ajakohane. Me ei võta vastutust teabe täpsuse eest, mis võib sisaldada tehnilisi või muid ebatäpsusi, puudusi või trükivigu. Meil ei ole teiega mingit erilist suhet ega usalduskohustust. Te tunnistate, et meil ei ole mingit kontrolli ega kohustust võtta mingeid meetmeid seoses järgmisega: millised kasutajad saavad juurdepääsu Sisule; milline mõju võib Sisul olla Teile; kuidas Te võite Sisu tõlgendada või kasutada; või milliseid tegevusi Te võite teha pärast seda, kui olete Sisuga kokku puutunud. Te vabastate meid igasugusest vastutusest selle eest, et te olete saanud või ei ole saanud sisu.

21) KOHTUMENETLUS

Me ei võta vastutust teie osalemise eest vahendamises, vahekohtumenetluses, kohtulikus arutelus, kohtumenetluses või muus (mis tahes laadi) menetluses teiste platvormide kasutajate, reklaamijate või muude kolmandate isikute suhtes.

22) MEIE SISU KÄTTESAADAVUS

Platvormid ja/või sisu võivad aeg-ajalt olla kättesaamatud mehaaniliste, telekommunikatsiooni-, tarkvara-, riistvara- ja/või kolmandate osapoolte tarnijate rikete, uuenduste või ehitustööde tõttu. Me ei saa ennustada ega kontrollida, millal sellised seisakud võivad tekkida, ning me ei saa kontrollida selliste seisakute kestust ega vastutada nendest tulenevate kahjude eest.

23) ME EI VASTUTA PLATVORMIDE EEST, MILLELE ME VIITAME

Kui platvormid sisaldavad linke teistele platvormidele ja kolmandate isikute pakutavatele ressurssidele, on need lingid esitatud ainult teie teavitamiseks ja mugavuse tagamiseks. Kui kasutate selliseid linke, lahkute meie platvormidelt. Me ei ole kõiki neid kolmanda osapoole platvorme läbi vaadanud ja ei vastuta nende platvormide, sealhulgas nende sisu või kättesaadavuse ja nende platvormide omanike käitumise eest. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada nii, et me kiidame need lingitud platvormid või nendelt saadud teabe heaks. Nende linkide lisamine platvormidele ei tähenda, et me kiidame või kiidame heaks lingitud saidid või nende sisu, teabe või lingitud aadressid, ega anna mingeid kinnitusi nende või seal leiduva materjali või nende kasutamisest saadavate tulemuste kohta.

Me ei kontrolli lingitud veebilehti ega võta vastutust nende eest ega mis tahes kahju eest, mis võib tekkida nende kasutamisest. Te kasutate lingitud saite vastavalt iga sellise saidi kasutus- ja teenusetingimustele. Kui te otsustate siseneda mõnele platvormidega seotud kolmanda osapoole platvormile, siis teete seda täielikult omal vastutusel.

24) KASUTAJA LOODUD SISU EI OLE MEIE POOLT HEAKS KIIDETUD

Platvormid võivad sisaldada teavet ja materjale, mille on üles laadinud teised platvormide kasutajad. Me ei ole seal sisalduvat teavet ja materjale kontrollinud ega heaks kiitnud. Teiste kasutajate poolt platvormidel väljendatud seisukohad ei esinda meie seisukohti ega väärtusi.

25) KUIDAS ESITADA KAEBUSI TEISTE KASUTAJATE POOLT ÜLESLAADITUD SISU KOHTA

Kui soovite esitada kaebusi teiste kasutajate poolt üleslaaditud sisu kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@prestige.cars

26) GARANTIIDEST LOOBUMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei anna mingeid väljendatud ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid seoses meie platvormide või sisuga ning loobume kõikidest sellistest kinnitustest ja garantiidest, niivõrd kui see on seadusega lubatud. Teie juurdepääs meie platvormidel või nende kaudu olevale tarkvarale ja muudele materjalidele ning nende kasutamine toimub üksnes teie enda vastutusel. Me ei anna mingit garantiid sellise tarkvara usaldusväärsuse, stabiilsuse või viirusvabaduse kohta. Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, välistavad Platvormid, meie tarnijad, sisupakkujad ja reklaamijad käesolevaga selgesõnaliselt kõik tingimused, garantiid ja muud tingimused, mis muidu võiksid tuleneda seadusest, tavaõigusest või omakapitali seadusest; ja ei vastuta mis tahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, otsese, kaudse, erilise, kaudse või juhusliku kahju eest, samuti kahju kasutamise, kasumi, andmete või muude immateriaalsete väärtuste kaotamise, firmaväärtuse või maine kahjustamise või asenduskaupade ja -teenuste hankimise kulude eest, mis tulenevad või on seotud käesoleva platvormi või lingitud veebisaitide ja seal avaldatud materjalide või sisu kasutamisest, kasutamisvõimetusest, toimimisest või tõrgetest, olenemata sellest, kas selline kahju oli prognoositav või tuleneb lepingust, deliktist, omakapitalist, tagastamisest, seadusest, tavaõigusest või muul viisil.

27) KUIDAS ME VÕIME TEIE ISIKUANDMEID KASUTADA

Me kasutame teie isikuandmeid ainult nii, nagu on sätestatud meie Privaatsuspoliitikas.

28) INDEMNITY

Käesolevaga vabastate meid ja kohustute meid hüvitama mis tahes kahjude, kahjude, kulude, kohustuste ja kulutuste (sealhulgas, kuid mitte ainult, õigusabikulude ja meie poolt kolmandale isikule nõude või vaidluse lahendamiseks makstud summade) eest, mis tulenevad käesolevate Tingimuste mis tahes sätte rikkumisest teie poolt või mis tulenevad mis tahes väitest, et olete rikkunud käesolevate Tingimuste mis tahes sätet, või mis tulenevad mis tahes väitest, et olete rikkunud käesolevate Tingimuste mis tahes sätet.

29) ÕIGUSED, MIDA ANNATE MEILE TEIE POOLT ÜLESLAADITUD MATERJALI KASUTAMISEKS

Kui laadite või postitate sisu platvormidele, annate meile tähtajatu, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, litsentsitasuta ja ülekantava litsentsi kasutada, paljundada, levitada, valmistada sellest tuletatud teoseid, näidata ja esitada teie kasutaja loodud sisu seoses platvormide pakutava teenusega ja eri meediakanalites. Samuti võime soovida sisu kasutada platvormide või teenuse reklaamimiseks.

30) ME EI VASTUTA VIIRUSTE EEST JA TE EI TOHI NEID SISSE TUUA

Me ei garanteeri, et platvormid on turvalised või vabad vigadest või viirustest. Te vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi seadistamise eest, et pääseda platvormidele ligi. Te peaksite kasutama omaenda viirusetõrjetarkvara. Te ei tohi üritada saada loata juurdepääsu platvormidele, serveritele, millel platvormid asuvad, ega ühelegi meie platvormidega ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata Platvorme teenusetõkestusrünnaku või hajutatud teenusetõkestusrünnaku kaudu. Seda sätet rikkudes võite te toime panna kriminaalkuriteo, mis on karistatav kehtivate seaduste alusel. Me teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avalikustades neile teie isikuandmed. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus platvormide kasutamiseks viivitamatult.

31) NENDE T&K-DE RIKKUMISED

Ilma et see piiraks meie muid käesolevatest Tingimustest tulenevaid õigusi, võime juhul, kui te otseselt või kaudselt rikute neid Tingimusi, võtta meetmeid, mida peame rikkumisega tegelemiseks sobivaks, sealhulgas, kuid mitte ainult, peatada teie juurdepääsu meie platvormidele, keelata teil platvormidele juurdepääsu, blokeerida teie IP-aadressi kasutavate arvutite juurdepääsu platvormidele, võtta ühendust teie internetiteenuse pakkujaga, et paluda tal blokeerida teie juurdepääs platvormidele ja/või algatada teie vastu kohtumenetlus või kohtumenetlus.

32) KEHTETUS JA LAHUTATAVUS

Kui mõni osa Tingimustest ei ole jõustatav (sealhulgas mis tahes säte, millega me välistame oma vastutuse teie ees), ei mõjuta see Tingimuste mis tahes muu osa jõustatavust, kuna kõik teised sätted jäävad täielikult kehtima. Kui klauslit/allklauslit või selle osa saab võimaluse korral eraldada, et ülejäänud osa jääks kehtima, tõlgendatakse klauslit vastavalt. Lisaks nõustute, et klauslit parandatakse ja tõlgendatakse nii, et see vastaks võimalikult täpselt klausli/allklausli algsele tähendusele, nagu seadus lubab.

33) ÜLESANNE

Me võime anda üle, sõlmida alltöövõtulepinguid, loovutada, uuendada või muul viisil käsitleda teie käesolevate T&Cdest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi ilma teid teavitamata või teie nõusolekut saamata. Te ei tohi oma käesolevate T&Cs sätestatud õigusi ja/või kohustusi üle anda, alltöövõtulepinguid sõlmida, loovutada ja/või muul viisil nendega tegeleda.

34) KOGU LEPING

Te mõistate ja nõustute, et need T&Cs (lisaks muudele siin viidatud põhimõtetele) moodustavad kogu üldise lepingu teie ja meie vahel. Käesolevaga asendatakse kõik meie vahelised varasemad tehingud, kirjalikud või suulised kokkulepped, arutelud, seisukohavõtud, kirjavahetus ja suhtlus, mis on seotud käesolevate T&Cdega hõlmatud küsimustega. Käesolevaga nõustute, et te ei ole tuginenud ühegi osapoole, sealhulgas meie poolt antud garantiile, avaldusele, esitusele või arusaamale ja et teil ei ole õiguskaitsevahendeid seoses sellega, kui see ei ole sõnaselgelt sätestatud käesolevates T&C-des. Kui kasutate, ostate või pääsete ligi teistele teenustele, sidusteenustele või kolmandate isikute sisule või materjalidele, võivad teie suhtes kehtida täiendavad tingimused.

35) MILLISE RIIGI SEADUSI KOHALDATAKSE MIS TAHES VAIDLUSTE SUHTES?

Teie poolt platvormide kasutamine ja käesolevate T&Cs toimimine toimub vastavalt Dubai emiraadis kohaldatavatele Araabia Ühendemiraatide föderaalsetele seadustele ja neid tõlgendatakse vastavalt nendele seadustele. Te nõustute, tunnistate ja allute, et Dubai kohtud on ainupädevuses kõikide meie vaheliste vaidluste või vaidluste üle, mis tulenevad käesolevast lepingust või on sellega seotud.