Privaatsuspoliitika

Palun lugege meie privaatsus- ja küpsiste poliitikat selle kohta, kuidas me teie andmeid käsitleme.

Prestige Cars võtab oma kohustusi seoses andmekaitsega tõsiselt. Seetõttu esitame teile käesoleva teatise meie privaatsuspoliitikana ("poliitika"), et te saaksite teavet selle kohta, kuidas Prestige Cars kogub ja töötleb teie isikuandmeid. Palun lugege seda poliitikat, sest see sisaldab olulist teavet, mida peate teadma.

Oleme võtnud endale kohustuse tagada, et andmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega ja neid hoitakse turvaliselt.

Kui keegi külastab meie veebisaiti, kogume standardset internetilogi teavet (teie IP-aadress, brauser ja seadme tüüp) ning üksikasju külastajate käitumismustrite kohta (kust te meie veebisaidile tulite, millise tee te meie veebisaidi kaudu läbite ja kust te lahkute). Need andmed salvestatakse unikaalsete tunnuste (mis on numbrite jadad) alusel. Me kogume seda teavet õiguspärasel ärilisel eesmärgil, et jälgida veebisaidi eri osade külastajate arvu, külastajate üldist geograafilist asukohta ja osalemistaset, mis omakorda võimaldab täiustada veebisaite ja teenuseid ning pakkuda äriteavet. Seda teavet töödeldakse ainult nii, et kedagi ei saa tuvastada. Seda säilitatakse tähtajatult. Samuti kasutame Google Analytics'i, et koguda standardset internetilogi teavet ja üksikasju külastajate käitumismustrite kohta, mida säilitatakse unikaalsete tunnuste (st numbrite jadade) alusel. Me kogume seda teavet õiguspärasel ärilisel eesmärgil, et jälgida veebisaidi külastatavust ja külastajate arvu, mis omakorda võimaldab meil täiustada meie veebisaiti ja seda, kuidas me oma autosid ja teenuseid müüme. Seda teavet töödeldakse ainult nii, et kedagi ei saa tuvastada. Seda säilitatakse tähtajatult.

Kui kasutate meie päringuvormi

Kui esitate teavet veebivormi abil, töötleme kogutud andmeid ja säilitame neid 31 päeva jooksul õiguspärasel ärilisel eesmärgil, et võimaldada meil juurdepääsu teabele ja käsitleda teie taotlust (seejärel säilitatakse neid veel 14 päeva meie tavapärases varukoopias, et tagada äritegevuse järjepidevus). Me kogume järgmist teavet:

Nimi, e-posti aadress ja telefoninumber päringuvormide jaoks. Andmeid kogutakse selleks, et müügimeeskond saaks võtta isikuga ühendust ja tegeleda tema päringuga. Me säilitame andmeid ainult 30 päeva. Kui teave on meie süsteemidesse edastatud, säilitatakse andmeid edaspidiseks suhtlemiseks klientidega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse muuta. Muudatused privaatsuspoliitikas avaldatakse sellel leheküljel ja märgitakse muudatuste jõustumise kuupäev. Palun vaadake sageli tagasi ja vaadake privaatsuspoliitikat muudatuste kohta. Kui me teeme muudatusi, mis mõjutavad oluliselt teie privaatsusõigusi, teavitame teid sellest e-posti teel või meie veebisaitidel silmatorkava postituse kaudu. Seda privaatsuspoliitikat uuendati viimati 30. märtsil 2022. aastal