Polityka prywatności

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w naszej Polityce prywatności i plików cookie.

Prestige Cars poważnie traktuje swoje zobowiązania dotyczące ochrony danych. W związku z tym przekazujemy użytkownikowi niniejsze powiadomienie jako naszą Politykę prywatności ("Polityka"), aby użytkownik otrzymał informacje o tym, w jaki sposób Prestige Cars gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ zawiera ona ważne informacje, które należy znać.

Dokładamy wszelkich starań, aby dane były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych i były bezpieczne.

Gdy ktoś odwiedza naszą witrynę, gromadzimy standardowe informacje z dziennika internetowego (adres IP, przeglądarka i typ urządzenia) oraz szczegóły dotyczące wzorców zachowań odwiedzających (skąd użytkownik wszedł na naszą witrynę, jaką ścieżkę przeszedł przez naszą witrynę i gdzie ją opuścił). Są one przechowywane z unikalnymi identyfikatorami (które są ciągami liczb). Gromadzimy te informacje w uzasadnionym celu biznesowym, jakim jest monitorowanie liczby odwiedzających różne części witryny, ogólnej lokalizacji geograficznej odwiedzających i poziomów zaangażowania, co z kolei umożliwia nam wprowadzanie ulepszeń w witrynach i usługach oraz dostarczanie informacji biznesowych. Informacje te są przetwarzane wyłącznie w sposób uniemożliwiający identyfikację osób. Są one przechowywane przez czas nieokreślony. Korzystamy również z Google Analytics do gromadzenia standardowych informacji z dzienników internetowych i szczegółów dotyczących wzorców zachowań odwiedzających, które są przechowywane w oparciu o unikalne identyfikatory (tj. ciągi liczb). Gromadzimy te informacje w uzasadnionym celu biznesowym, jakim jest monitorowanie ruchu na stronie internetowej i poziomów zaangażowania, co z kolei umożliwia nam wprowadzanie ulepszeń na naszej stronie internetowej oraz w sposobie sprzedaży naszych samochodów i usług. Informacje te są przetwarzane wyłącznie w sposób uniemożliwiający identyfikację osób. Są one przechowywane przez czas nieokreślony.

Jeśli korzystasz z naszych formularzy zapytań

Gdy użytkownik przesyła informacje za pomocą formularza online, przetwarzamy zebrane dane i przechowujemy je przez 31 dni w uzasadnionym celu biznesowym, jakim jest umożliwienie nam dostępu do informacji i obsługi żądania użytkownika (są one następnie przechowywane przez kolejne 14 dni w naszych rutynowych kopiach zapasowych w celu zapewnienia ciągłości działania). Gromadzimy następujące informacje:

Imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu na potrzeby formularzy zapytań. Dane te są gromadzone w celu umożliwienia zespołowi sprzedaży skontaktowania się z daną osobą i udzielenia odpowiedzi na jej zapytanie. Przechowujemy nasze dane tylko przez 30 dni. Po przekazaniu informacji do naszych systemów dane są przechowywane na potrzeby przyszłej komunikacji z klientami.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie i będą wskazywać datę ich wejścia w życie. Prosimy o częste sprawdzanie Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, które w istotny sposób wpłyną na prawa użytkownika do prywatności, powiadomimy go o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez wyraźne opublikowanie na naszych stronach internetowych. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 30 marca 2022 r