Villkor och bestämmelser

LÄS DESSA VILLKOR NÄRMARE INNAN DU ANVÄNDER VÅRA PLATTFORMAR

1) VAD LIGGER I DESSA TERMER?

Dessa villkor innehåller regler för hur du använder följande plattformar (gemensamt kallade "plattformar"):

(i) Vår webbplatslänk ska infogas ("Webbplats"); och

(ii) mobilapplikation på Googles Play Store och Apples App Store [x] ("Applikation").

2) VILKA VI ÄR OCH HUR DU KONTAKTAR OSS

Vi, Prestige Portal Ltd, är ett företag baserat i Dubai, UAE ("vi," "vi", och "vårt") som erbjuder tjänsterna (definieras nedan) på våra plattformar.

För att kontakta oss, vänligen maila oss på info@prestige.cars

3) GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA PLATTFORMAR ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR

Hänvisningen till termen "du"/"din" ska avse användare, som är personer som surfar på plattformen och dess innehåll, publicerar kommentarer eller något innehåll eller svarar på annonser eller innehåll på plattformen eller bokar de tjänster som erbjuds på vår plattform.

Genom att använda Plattformarna bekräftar du att du accepterar dessa Villkor och att du samtycker till att vara juridiskt bunden att följa dem. När du använder en del av Tjänsterna samtycker du dessutom till att följa alla tillämpliga publicerade riktlinjer för en sådan Tjänst, som kan ändras eller uppdateras från tid till annan efter vårt gottfinnande. Om du inte samtycker till dessa Villkor får du inte använda Plattformarna. Dessa Villkor träder i kraft från det datum då du först får tillgång till Plattformarna. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan föregående meddelande. Eventuella ändringar i Villkoren kommer att gälla från din användning av Plattformarna när som helst efter införandet av de reviderade Villkoren och publiceringen av dem på Plattformarna. Du bör granska Villkoren och alla policyer som publiceras på våra Plattformar innan du interagerar eller använder Plattformarna. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa Villkor för framtida referens.

4) TJÄNSTER

Tjänsterna ska omfatta ("Tjänst(er)") att låta olika leverantörer ("Leverantörer") annonsera uthyrning av olika bilar och/eller motoriserade transportfordon ("Fordon"/"Produkter") och användare av plattformarna att söka, jämföra och begära/boka de tjänster som erbjuds av sådana leverantörer på plattformarna.

Det är viktigt att ta hänsyn till följande faktorer när du använder våra tjänster:

Ägarskap av produkterna

Produkterna som visas på våra Plattformar ägs inte av oss och vi är inte heller på något sätt ansvariga för deras tillstånd, skick, fel etc. av Produkterna. Genom att godkänna dessa Villkor befriar du oss härmed oåterkalleligen och frivilligt från allt ansvar i samband med eller till följd av tillstånd, skick, fel eller defekter i de Produkter som annonseras på våra Plattformar.

Biluthyrning

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar och förstår du att vårt ansvar och vår roll är begränsad till att tillhandahålla en plattform där säljarna kan annonsera sina fordon och användare kan boka hyra av sådana fordon (beroende på deras tillgänglighet).\nSäljaren ansvarar för att tillhandahålla fordonet till dig ("Hyra") och andra tjänster enligt vad som anges i uthyrningsavtalet. Vi ska inte hållas ansvariga för några handlingar eller försummelser av säljaren och/eller dess anställda, ombud eller underleverantörer i förhållande till de tjänster som ska tillhandahållas enligt hyresavtalet, inklusive men inte begränsat till brott, försumligt utförande, defekt eller fel eller försening i utförandet av säljaren, dess anställda, ombud eller underleverantörer av sina tjänster till dig, och för dödsfall, personskada eller skada på egendom som uppstår ur eller i samband med någon defekt i fordonen.

Inget på Plattformarna som är relevant för Produkterna, Tjänsterna och/eller Säljarna stöds, garanteras och/eller garanteras av oss.

Foton

Bilderna av Produkterna som tillhandahålls på våra Plattformar är endast avsedda som illustration. En beskrivning av Produkterna kommer att tillhandahållas och bör granskas, tillsammans med bilderna av Produkterna, innan Bokningsförfrågan skickas in.

Produkttillgänglighet

Även om vi ständigt uppdaterar våra plattformars listor, garanteras inte riktigheten i tillgängligheten av de listade produkterna på våra plattformar, och fel kan uppstå.

5) KONTO OCH REGISTRERAD ANVÄNDARE

För att kunna använda våra tjänster måste du registrera dig och skapa ett konto ("Konto"). Varje användare får endast skapa ett konto. Du måste se till att uppgifterna om ditt konto hålls konfidentiella. Du är ensam ansvarig för all onlineaktivitet som överförs eller utförs från ditt konto och kan hållas ansvarig för alla förluster som uppstår till följd av felaktig och bedräglig användning av ditt konto. För att registrera eller skapa ett konto på våra plattformar måste du vara minst 18 år och tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv (inklusive namn, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter och andra uppgifter) enligt vad som begärs under processen för att skapa kontot. Om du är under 18 år får du endast använda dessa Plattformar under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av dessa Villkor. Om du är en förälder eller vårdnadshavare som godkänner dessa Villkor på uppdrag av en person under 18 år, är du fullt ansvarig för hans eller hennes användning av dessa Plattformar, inklusive alla finansiella avgifter och juridiskt ansvar som kan uppstå.

Genom att registrera dig och använda plattformarna garanterar du härmed att den information som du tillhandahåller i samband med registreringen/skapandet av ett konto är sann, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden.\nUtan att det påverkar våra andra rättigheter och rättsmedel kan vi inaktivera ditt konto efter eget gottfinnande och utan förvarning om vi upptäcker eller misstänker bedrägeri eller felaktig användning av ditt registrerade konto och/eller om en person skapar flera konton. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande. Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifieringskod eller ditt lösenord, måste du omedelbart meddela oss på info@prestige.cars

6) BOKNINGSFÖRFARANDE

För att boka en fordonsuthyrning ("Bokning") ska du skicka in en bokningsförfrågan ("Bokningsförfrågan") på plattformen via ditt konto i utbyte mot en fast avgift ("Bokningsavgift") och förse oss med all nödvändig information som krävs för att behandla bokningsförfrågan. Observera att vi inte garanterar exakt märke och modell för det fordon du bokar (såvida vi inte uttryckligen säger det). Uttrycket "eller liknande" betyder att du kan få ett liknande fordon (dvs. samma storlek, typ av växellåda etc.). Bilderna på fordonet är endast illustrativa.

Det bör noteras att när du skickar en bokningsförfrågan är din bokning antingen (a) med oss eller (b) direkt med säljaren. Oavsett vilket:

- Våra allmänna villkor gäller för bokningsprocessen.

- Fordonsuthyrningen ska regleras av ett separat avtal som du ska ingå med säljaren ("Uthyrningsavtal") och underteckna vid uthyrningsdisken.

Om det finns någon avvikelse mellan dessa villkor och hyresavtalet ska villkoren i hyresavtalet ha företräde.

I de flesta fall får du din bokningsbekräftelse så snart du har slutfört din bokning. Om säljaren inte bekräftar din bokning omedelbart kommer vi dock inte att ta emot betalning eller skicka din bokningsbekräftelse till dig förrän de har gjort det.

När hyrbilen har bokats:

- vi ger säljaren bokningsuppgifterna (t.ex. huvudförarens namn och telefonnummer)

- Vi förser dig med information om upphämtningen (t.ex. säljarens kontaktuppgifter och annan information om vad du behöver ta med dig).

Genom att skicka in bokningsförfrågan samtycker du härmed till att information och innehåll som skickats in i bokningsförfrågan lämnas ut till säljaren.

Du måste läsa och samtycka till att följa dessa villkor och hyresavtalet, och erkänna att om du bryter mot dem:

- du kan behöva betala ytterligare avgifter

- din bokning kan komma att ställas in

- personalen kan vägra att lämna ut nycklarna vid uthyrningsdisken.

7) PRIS OCH BETALNING

a) Bokningsavgift

Bokningsavgiften ska betalas samtidigt som din bokningsförfrågan skickas in. Betalningen ska göras med ett kredit-/betalkort från Visa eller MasterCard i UAE Dirhams (AED). Betalningen ska behandlas via en tredjepartsleverantör av betalningsgateways till vilken du kommer att omdirigeras från vår Webbplats och/eller Applikationen efter att Bokningsavgiften har fastställts.

Alla kredit- och betalkortsbetalningar måste godkännas/valideras av den utfärdande banken. Om den utfärdande banken vägrar att godkänna betalningen kommer vi att avbryta din bokningsförfrågan och kontakta dig för att kontrollera om en alternativ betalningsmetod kan ordnas. Vi kan inte hållas ansvariga om detta leder till en försening av listningen av din/dina produkt(er).

När du lämnar dina betalningsuppgifter/information (inklusive men inte begränsat till kredit-/betalkortsnummer, fullständigt namn, faktureringsadress, hemadress, kontonummer och kredit-/betalkortets utgångsdatum) på vår Webbplats eller Applikation för att betala Bokningsavgifterna, ska dina betalningsuppgifter lämnas direkt till vår leverantör av betalningsgateway via en säkrad anslutning. Vi ska inte lagra eller samla in din betalningsinformation och ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster som du drabbas av, vare sig direkt eller indirekt, till följd av att du delar din betalningsinformation på eller via våra Plattformar. Alla förluster som uppstår på grund av att du delar din betalningsinformation med vår leverantör av betalningsgateway ska endast vara betalningsgatewayleverantörens ansvar och skyldighet.

b) Hyresavgift

Avgiften för din uthyrning ("Uthyrningsavgift") beräknas enligt den taxa som tillhandahålls av säljaren och baseras på 24-timmars enheter, till exempel kostar en 25-timmars uthyrning lika mycket som en 48-timmars uthyrning.

Säljaren ska utfärda en faktura den dag du hämtar ditt fordon, i förväg för hyresperioden (dvs. en förskottsbetalning) och måste betalas i sin helhet vid tidpunkten för avhämtningen.

Observera att alla förseningar - t.ex. om en dags biluthyrning påbörjas kl. 9.00 men bilen återlämnas kl. 17.00 dagen efter - kommer att leda till att en extra dag debiteras.

Om du vill förlänga din Uthyrning måste du informera Säljaren 12 timmar före förlängningen. I annat fall debiteras förlängningen enligt det normala säsongsmässiga dagspriset. Vidare måste betalning för en förlängning göras i förväg, annars kommer förlängningen inte att vara giltig.

Vidare bör det noteras att Hyresavgiften baseras på en maximal användning baserad på det antal kilometer som anges i Hyresavtalet, vanligtvis mellan 200 och 300 km per dag beroende på Fordonet. Ytterligare användning debiteras med AED (5-25 AED) per kilometer, beroende på Fordonet.

c) Inlåning

Du måste också betala en deposition till säljaren som ska beräknas baserat på hyran och information om detta ska tillhandahållas av säljaren. Depositionen ska hållas inne och belopp från densamma ska dras av av säljaren i händelse av böter eller andra skador på fordonet och/eller om det finns några tillägg som tecknas genom användning av fordonet och/eller om några andra avgifter uppstår för dig i förhållande till fordonet. Depositionsbeloppet beror på det hyrda fordonet och hyresperioden.

d) SALIK (TOLLAVGIFT) OCH TRAFIKBÖTER OCH ANDRA AVGIFTER FRÅN SÄNDAREN

Observera att den Salik (vägtull) som debiteras är vägtullbeloppet (vanligtvis 4 AED), plus en serviceavgift på 1 AED, plus moms på serviceavgiften som debiteras av säljaren.

När det gäller trafikböter debiterar säljaren dig för den faktiska boten, plus en serviceavgift på 50 AED, plus moms på serviceavgiftskomponenten. Leverantören kommer att informera dig så snart de får ett meddelande från de berörda myndigheterna.

Om böterna som du ådrar dig också leder till att Fordonet beslagtas, kommer en extra avgift på 100 - 6000 AED att debiteras av Säljaren. Du är skyldig att betala dessa belopp till säljaren omedelbart efter avisering.

e) Extramaterial

I vissa fall betalar du för eventuella tillval (t.ex. barnstolar, GPS, etc.) när du bokar ditt fordon, och i så fall får du dem garanterat vid upphämtningen.

I andra fall kommer du helt enkelt att begära extra tillägg när du bokar ditt fordon, i vilket fall:

- du betalar för dem vid upphämtningstillfället, och

- säljaren garanterar inte att de kommer att vara tillgängliga för dig.

8) UPPHÄMTNING/LEVERANS AV FORDONET

För att kunna erhålla Fordonet från Säljaren måste du säkerställa följande:

- Du måste vara vid uthyrningsdisken vid din upphämtningstid. Om du är sen kanske Fordonet inte längre är tillgängligt och du har inte rätt till återbetalning. Om du tror att du kan bli försenad ska du kontakta Säljaren eller oss, även om det beror på en flygförsening och du har angett ditt flygnummer.

- Du måste se till att den huvudsakliga föraren av Fordonet är både berättigad och lämplig (enligt Säljarens uppfattning) att köra bilen.

- Du måste ha alla dokument (t.ex. ID-kort, körkort) som du behöver vid upphämtningen.

- Du måste visa upp ett giltigt körkort i original för varje förare. Om någon förare har anmärkningar/poäng på sitt körkort ska du meddela oss detta så snart som möjligt, eftersom säljaren kanske inte tillåter dem att köra.

Du kan ta en video eller ett foto av fordonets nuvarande skick innan du undertecknar hyresavtalet.

Om du vill att Fordonet ska levereras till dig på en annan plats än den upphämtningsplats som du har fått, ska det ske mot en extra avgift som ska fastställas av Säljaren.

9) VIKTIGA VILLKOR FÖR SÄLJARENS UTHYRNING

Utöver villkoren i hyresavtalet och T&CS ska du också följa följande:

- Alla förare måste vara över 18 år.

- Förare måste ha ett giltigt internationellt eller nationellt (lokalt) körkort, vissa lokala körkort accepteras inte, vårt team kommer att kontrollera ditt körkorts giltighet innan du hyr ut bilen.

- Föraren får inte vara påverkad av alkohol eller droger under körning av Fordonet. Alla försäkringsanspråk till följd av körning under påverkan kommer att nekas och du kommer att vara ansvarig för alla reparationer av skador som uppstår.

- Du måste se till att du är behörig att köra en hyrd bil i enlighet med Förenade Arabemiratens lagar.

- Rökning i fordonen är strängt förbjudet eftersom det skadar våra fordon och utgör en säkerhetsrisk under körning. Rökning i fordonen kan leda till en extra avgift på upp till 500 AED från säljaren.

- Föraren måste återlämna Fordonet i samma skick som han/hon tog emot det. Om Fordonet är smutsigt eller har matrester eller fläckar kommer detta att debiteras av Säljaren.

- Terrängkörning, rally, racing eller "drifting" i Fordonen är strängt förbjudet. Att åka till öknar och banor är inte tillåtet. Säljaren debiterar 100 000 AED om du bryter mot detta villkor. Detta utöver den totala kostnaden för att reparera de mekaniska fel och skador som kan orsakas.

- Du får inte köra fortare än 160 km/h. Om föraren överskrider denna hastighetsgräns debiterar säljaren föraren 2000 AED vid det andra försöket att överskrida den angivna hastighetsgränsen och vid det tredje försöket tar säljaren tillbaka fordonet och hyresavgiften för den återstående hyresperioden kommer inte att återbetalas.

- Husdjur får tillåtas i Fordonen; dock kan Rengörings- och skadeavgifter debiteras av Säljaren vid eventuella skador eller fläckar i Fordonet, utan undantag.

- Säljaren ska debitera 500 AED om Fordonet återlämnas med en mycket smutsig interiör (skräp på marken, matrester etc.).

- Du måste se till att alla barn har en lämplig barnstol om de behöver en.

- Om något går fel under din uthyrning (t.ex. olycka, maskinhaveri etc.) måste du

\att omedelbart kontakta säljaren

\inte tillåta några reparationer utan säljarens samtycke

\Spara all dokumentation (t.ex. reparationsräkningar, polisrapporter etc.) för att dela med oss/återförsäljaren/ett försäkringsbolag.

- Om du är vållande till en bilolycka ska du betala ett belopp (som anges i Hyresavtalet) som motsvarar värdet av bilreparationerna på verkstaden, dvs. utöver de dagliga hyresavgifterna för det antal dagar som Fordonet kommer att vara på reparation.

- Om du har betalat för CDW-försäkring (Collision Damage Waiver) och du anses vara vållande till en bilolycka, ska du betala den dagliga hyresavgiften för det antal dagar som Fordonet är under reparation.

- I händelse av en bilolycka, och oavsett om du är skyldig eller inte, ska säljaren inte vara ansvarig för att tillhandahålla någon återbetalning eller en ersättningsbil. I en sådan händelse måste du också ringa polisen och lämna in en polisrapport på plats.

- Däckskador täcks inte av grundförsäkringen eller CDW-försäkringen. Kunden måste betala säljaren för eventuella kostnader för byte/reparation av däck.

- Om du återlämnar Fordonet till Uthyraren före utgången av Hyresperioden kommer ingen återbetalning att ske.

- Om du återlämnar Fordonet med en repa gäller en minimiavgift på 2 000 AED för varje repa av Säljaren.

- Avgiften på 3 % gäller för de böter som du ådrar dig och som säljaren måste betala online. Utöver 70 AED i bötestillägg ska säljaren betala för varje böter som du ådrar dig.

- En minimiavgift på 1 000 AED gäller för alla böter som säljaren inte kan betala online. Utöver en minimiavgift på 1 000 AED som gäller för varje böter med beslagtagande.

- En extra avgift på 1 AED tillkommer för varje Salik-avgift och 3% vid betalning med kreditkort.

- Om kunden/kunderna är inblandade i en bilolycka där två eller flera av säljarens fordon ingår, kommer hyresavtalet att avslutas omedelbart och ingen återbetalning kommer att ske, och CDW-försäkringens täckning kommer inte att beaktas. Dessutom kommer Uthyraren att debitera varje kund 100 000 AED. Det vill säga utöver den totala kostnaden för bilreparationer.

- Det är inte tillåtet att fästa marknadsföringsmaterial på Fordonet, t.ex. klistermärken eller omslagspapper. Säljaren kommer att debitera kunden 100 000 AED om kunden bryter mot det senare.

- Kunden är ansvarig för att ta egna foton/videor av Fordonet vid mottagandet och överlämnandet av Fordonet till Säljarens team.

- Säljaren har rätt att säga upp hyresavtalet med kunden om han/hon bryter mot bestämmelserna ovan.

10) ÅTERBETALNINGS- OCH AVBOKNINGSREGLER

Användare har rätt att avbryta sin bokningsförfrågan innan den har accepterats och godkänts av oss. Återbetalning för annullerade beställningar (om tillämpligt) ska ske genom kortåterbetalning till samma kort som användes för att göra betalningen. När bokningsbekräftelsen har skickats till dig ska dock inga återbetalningar göras.

Begäran om avbokning ska göras genom att skicka ett e-postmeddelande till info@prestige.cars.

Om bokningsförfrågan inte behandlas ska användaren dessutom få en fullständig återbetalning av den bokningsavgift som betalades när bokningsförfrågan lämnades in. När bokningsbegäran har godkänts ska dock ingen återbetalning av bokningsavgiften tillåtas.

Återbetalningar kan ta upp till 7-10 arbetsdagar och bankavgifter kan tillkomma beroende på respektive banks policy. Vi ansvarar inte för eventuella förseningar i återbetalningen från bankernas sida.

11) BEGRÄNSNINGAR

Du bekräftar och samtycker till att vi från tid till annan kan fastställa gränser för användningen av Tjänsten på våra Plattformar, det maximala antalet och storleken på inlägg, e-postmeddelanden eller annat innehåll som kan överföras eller lagras av Tjänsten samt hur ofta och på vilket sätt du kan få åtkomst till Tjänsten eller Plattformarna.

Du bekräftar och samtycker till att vi inte har något ansvar för radering eller underlåtenhet att lagra innehåll som upprätthålls eller överförs av Plattformarna eller Tjänsten. Du bekräftar och godkänner att vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, begränsa eller avbryta tjänsten (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande och att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan ändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten. Du bekräftar och godkänner att vi, efter eget gottfinnande, har rätt (men inte skyldighet) att radera eller inaktivera ditt konto, blockera din e-postadress eller IP-adress, eller på annat sätt avsluta din åtkomst till eller användning av tjänsten (eller någon del därav), omedelbart och utan föregående meddelande, och ta bort och kassera allt innehåll inom tjänsten, av någon anledning eller ingen anledning alls, inklusive, utan begränsning, om vi tror att du har brutit mot dessa villkor. Vidare samtycker du till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av din åtkomst till plattformen eller tjänsten. Vidare samtycker du till att inte försöka använda Tjänsten efter en sådan uppsägning.

12) ANVÄNDARNAS BETEENDE

Du kan få tillåtelse att publicera recensioner, kommentarer, frågor, förslag och annan information på våra Plattformar. När du använder en funktion som gör att du kan ladda upp innehåll till plattformarna eller ta kontakt med andra användare av plattformarna måste du följa de innehållsstandarder som anges i följande villkor.

Du garanterar härmed att allt sådant innehåll som du publicerar på våra plattformar ska vara original och inte inkräkta på någon tredje parts immateriella rättigheter. Vidare ska inlämnandet av sådant innehåll på våra plattformar inte betraktas som konfidentiellt. Vi har inga skyldigheter gentemot dig av något slag med avseende på sådant innehåll, inklusive men inte begränsat till (1) att upprätthålla sekretessen för innehållet; (2) att betala användaren någon ersättning för innehållet; eller (3) att svara på sådant innehåll. Genom att skicka information till våra plattformar förstår du att vi ska vara fria att reproducera, använda, avslöja, visa, exponera, överföra, utföra, skapa härledda verk och distribuera informationen till andra utan begränsning och att tillåta andra att göra detsamma. Dessutom har vi rätt att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns i sådan information för vilket ändamål som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och andra föremål som innehåller sådana idéer, koncept, know-how eller tekniker. I den mån sådana rättigheter inte kan överlåtas ger du oss härmed en evig, världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, fullt betald och royaltyfri och överförbar licens och rätt att använda sådant innehåll.

Du samtycker vidare till att du inte kommer att publicera något innehåll som strider mot moral, är ärekränkande, gör intrång i immateriella rättigheter eller innehåller virus, politiska kampanjer, kommersiella uppmaningar, massutskick eller någon form av "spam" eller som på annat sätt kan bryta mot allmän anständighet eller strida mot tillämplig lag. Vi har rätt (men inte skyldighet) att regelbundet granska sådant publicerat innehåll, och vi förbehåller oss rätten att övervaka, redigera eller ta bort sådant innehåll från plattformarna. Vi har också rätt att avslöja din identitet för tredje part som hävdar att något innehåll som du har publicerat eller laddat upp på plattformarna utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till integritet. Du är ensam ansvarig för att säkra och säkerhetskopiera ditt innehåll. Vi lagrar inte terroristinnehåll.

13) HUR DU FÅR ANVÄNDA MATERIAL PÅ VÅRA PLATTFORMAR

Alla immateriella rättigheter som finns digitalt, erbjuds, visas och lämnas ut via plattformarna (inklusive men inte begränsat till fotografiska bilder, textbeskrivningar, namn, varumärken, grafisk design och musik) ("Innehåll") förblir vår egendom antingen som ägare eller som en godkänd licenstagare och/eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar och avtal runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls oss och våra licensgivare.

Du får lagra, skriva ut och visa det tillhandahållna Innehållet endast för ditt eget personliga bruk. Du får inte publicera, manipulera, distribuera eller på annat sätt reproducera, i något format, något av det innehåll eller kopior av det innehåll som tillhandahålls dig eller som visas på plattformarna eller tredje parts inlagor eller andra äganderätter som inte ägs av dig: (i) utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande, och (ii) på något sätt som bryter mot någon tredje parts rättigheter eller använda sådant innehåll i samband med någon verksamhet eller kommersiellt företag.

Våra licensgivare och våra auktoriserade dotterbolag (och eventuella identifierade bidragsgivare) som författare till innehåll på plattformarna måste alltid erkännas. Du får inte använda någon del av innehållet på plattformarna för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens för att göra det från oss eller våra licensgivare. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av plattformarna i strid med villkoren upphör din rätt att använda plattformarna omedelbart och du måste, enligt vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort. Varumärkena och handelsnamnen Prestige Dubai ägs av oss. Du ska inte ha rätt att använda eller offentligt visa Prestige"-varumärkena eller namnen Prestige Dubai. Vi fortsätter att förbehålla oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor.

14) FÖRBUD

Du får inte missbruka plattformarna. Du får inte begå eller uppmuntra brott; överföra eller distribuera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt, tekniskt skadligt, förtroendeskadligt eller på något sätt stötande eller obscent; hacka någon aspekt av Plattformarna; förstöra data; irritera andra användare; göra intrång i våra eller någon annan persons rättigheter; skicka oönskad reklam eller reklammaterial, allmänt kallat "spam"; eller försöka påverka prestanda eller funktionalitet hos någon datoranläggning på eller som nås via Plattformarna. Brott mot denna bestämmelse kan utgöra ett brott och vi kommer att rapportera alla sådana brott till relevanta brottsbekämpande myndigheter och avslöja din identitet för dem. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av plattformarna eller din nedladdning av material som publiceras på den, eller på någon plattform som är länkad till den. Du är strängt förbjuden att använda plattformarna för de användningsområden som anges i dessa villkor.

15) BEGRÄNSNING AV TILLTRÄDET TILL PLATTFORMARNA

Åtkomst till vissa delar av Plattformarna kan vara begränsad. Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till vissa delar av plattformarna, eller till och med hela plattformarna, efter eget gottfinnande. Om vi förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska få tillgång till begränsade delar av plattformarna eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella.

16) DET FINNS ANDRA VILLKOR SOM KAN GÄLLA FÖR DIG

Dessa Villkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av Plattformarna:

- Vår Integritetspolicy.

17) VI KAN KOMMA ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DESSA T&CS

Vi ändrar dessa Villkor från tid till annan. Varje gång du vill använda Plattformarna, vänligen kontrollera dessa Villkor för att säkerställa att du förstår de villkor som gäller vid den tidpunkten eftersom de är rättsligt bindande för dig, förutsatt att du accepterar dem genom din användning av Plattformarna. Vissa av bestämmelserna i dessa Villkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på Plattformarna.

18) VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR I VÅRA PLATTFORMAR

Vi kan uppdatera och ändra våra plattformar från tid till annan för att återspegla ändringar av produkterna, våra användares behov och våra affärsprioriteringar.

19) VI KAN STÄNGA AV ELLER DRA TILLBAKA VÅRA PLATTFORMAR

Plattformarna görs tillgängliga kostnadsfritt. Vi garanterar inte att plattformarna eller något innehåll på dem alltid kommer att vara tillgängliga eller vara oavbrutna. Vi kan stänga av, dra tillbaka och/eller begränsa tillgängligheten till alla eller någon del av plattformarna av affärs- och driftsskäl utan skyldighet eller åtagande att meddela dig i förväg. Du är också ansvarig för att säkerställa att alla personer som har tillgång till Plattformarna via din internetanslutning är medvetna om dessa Villkor och andra tillämpliga villkor, och att de följer dem.

20) FÖRLITA DIG INTE PÅ INFORMATION PÅ PLATTFORMARNA

Innehållet på Plattformarna tillhandahålls endast som allmän information. Det är inte avsett att utgöra råd som du bör förlita dig på. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på plattformarna, gör vi inga utfästelser, garantier och/eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Vi tar inget ansvar för riktigheten i informationen, som kan innehålla tekniska eller andra typer av felaktigheter, utelämnanden eller typografiska fel. Vi har ingen särskild relation till eller förvaltarskyldighet gentemot dig. Du bekräftar att vi inte har någon kontroll över, och ingen skyldighet att vidta några åtgärder avseende: vilka användare som får tillgång till innehållet; vilka effekter innehållet kan ha på dig; hur du kan tolka eller använda innehållet; eller vilka åtgärder du kan vidta till följd av att du har exponerats för innehållet. Du befriar oss från allt ansvar för att du har förvärvat eller inte förvärvat innehållet.

21) RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN

Vi tar inget ansvar för din medverkan i medling, skiljeförfarande, domstolsförhandling eller andra förfaranden (oavsett art) med andra användare av Plattformarna, annonsörer eller andra tredje parter.

22) TILLGÄNGLIGHET AV VÅRT INNEHÅLL

Plattformarna och/eller innehållet kan ibland vara otillgängliga på grund av mekaniska fel, telekommunikationsfel, programvarufel, hårdvarufel och/eller fel, uppdateringar eller konstruktionsfel hos tredjepartsleverantörer. Vi kan inte förutsäga eller kontrollera när sådana driftstopp kan inträffa och kan inte kontrollera varaktigheten av eller hållas ansvariga för eventuella skador till följd av sådana driftstopp.

23) VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR PLATTFORMAR SOM VI LÄNKAR TILL

Om Plattformarna innehåller länkar till andra plattformar och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information och bekvämlighet. Om du använder sådana länkar kommer du att lämna våra plattformar. Vi har inte granskat alla dessa tredjepartsplattformar och är inte ansvariga för dessa plattformar, inklusive deras innehåll eller tillgänglighet och beteendet hos innehavarna av sådana plattformar. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner de länkade plattformarna eller den information som du kan få från dem. Införandet av dessa länkar på plattformarna innebär inte något stöd eller godkännande av de länkade webbplatserna eller innehållet, informationen eller några länkade adresser där, eller gör några utfästelser om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas genom att använda dem.

Vi har ingen kontroll över de länkade webbplatserna och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem. Din användning av de länkade webbplatserna kommer att omfattas av de användarvillkor och tjänster som finns på varje sådan webbplats. Om du bestämmer dig för att besöka någon av de tredjepartsplattformar som är länkade till Plattformarna gör du det helt på egen risk.

24) ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL ÄR INTE GODKÄNT AV OSS

Plattformarna kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av Plattformarna. Information och material som finns där har inte verifierats eller godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på plattformarna representerar inte våra åsikter eller värderingar.

25) HUR MAN KLAGAR PÅ INNEHÅLL SOM LADDATS UPP AV ANDRA ANVÄNDARE

Om du vill klaga på innehåll som laddats upp av andra användare kan du kontakta oss på info@prestige.cars

26) FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi gör inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, med avseende på våra plattformar eller innehållet och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, frånsäger vi oss alla sådana utfästelser och garantier. Din åtkomst till och användning av programvara och annat material på eller via våra plattformar sker helt på egen risk. Vi lämnar inga som helst garantier för sådan programvaras tillförlitlighet, stabilitet eller virusfrihet. Såvida inte annat uttryckligen anges; i den utsträckning som lagen tillåter, utesluter plattformarna, våra leverantörer, innehållsleverantörer och annonsörer härmed uttryckligen alla villkor, garantier och andra villkor som annars kan vara underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller lagen om eget kapital; och ska inte hållas ansvariga för några som helst skador, inklusive men utan begränsning till direkta, indirekta, speciella, följd-, straff- eller tillfälliga skador, eller skador för förlust av användning, vinst, data eller andra immateriella tillgångar, skada på goodwill eller rykte, eller kostnaden för upphandling av ersättningsvaror och tjänster, som uppstår på grund av eller i samband med användning, oförmåga att använda, prestanda eller fel på denna plattform eller de länkade webbplatserna och något material eller innehåll som publiceras där, oavsett om sådana skador var förutsebara eller uppstår genom avtal, skadestånd, eget kapital, restitution, enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt.

27) HUR VI FÅR ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter enligt vad som anges i vår Integritetspolicy.

28) INDEMNITET

Ni håller oss härmed skadeslösa och åtar er att hålla oss skadeslösa mot alla förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive, utan begränsning, juridiska kostnader och belopp som vi betalat till tredje part för att lösa ett anspråk eller en tvist) som vi ådrar oss eller drabbas av till följd av att ni bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor, eller till följd av ett påstående om att ni har brutit mot någon bestämmelse i dessa Villkor.

29) RÄTTIGHETER DU GER OSS ATT ANVÄNDA MATERIAL SOM DU LADDAR UPP

När du laddar upp eller publicerar innehåll på plattformarna ger du oss en evig, global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens att använda, reproducera, distribuera, förbereda derivat av, visa och utföra ditt användargenererade innehåll i samband med den tjänst som tillhandahålls av plattformarna och över olika medier. Vi kan också vilja använda innehållet för att marknadsföra plattformarna eller tjänsten.

30) VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR VIRUS OCH DU FÅR INTE INTRODUCERA DEM

Vi garanterar inte att Plattformarna kommer att vara säkra eller fria från buggar eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för åtkomst till plattformarna. Du bör använda din egen programvara för virusskydd. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till plattformarna, de servrar som plattformarna lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till våra plattformar. Du får inte angripa plattformarna via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du begå ett brott som är straffbart enligt tillämpliga lagar. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda Plattformarna omedelbart.

31) ÖVERTRÄDELSER AV DESSA T&CS

Utan att det påverkar våra övriga rättigheter enligt dessa Villkor kan vi, om du bryter mot dessa Villkor, direkt eller indirekt, vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive men inte begränsat till att stänga av din åtkomst till våra Plattformar, förbjuda dig att komma åt Plattformarna, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt Plattformarna, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din tillgång till Plattformarna och/eller inleda rättsliga eller domstolsförfaranden mot dig.

32) OGILTIGHET OCH AVSKILJBARHET

Om någon del av Villkoren inte kan verkställas (inklusive någon bestämmelse i vilken vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) påverkas inte verkställbarheten av någon annan del av Villkoren och alla andra klausuler förblir i full kraft och verkan. Om en klausul/underklausul eller en del av en klausul/underklausul kan avskiljas så att den återstående delen blir giltig, ska klausulen så långt som möjligt tolkas i enlighet med detta. Vidare samtycker du till att klausulen ska rättas och tolkas på ett sådant sätt som nära liknar den ursprungliga innebörden av klausulen/underklausulen i den mån det är tillåtet enligt lag.

33) TILLÄMPNING

Vi får överföra, lägga ut på underleverantör och överlåta, novera eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke. Du får inte överföra, lägga ut på entreprenad, tilldela och/eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

34) HELA AVTALET

Du förstår och samtycker till att dessa Villkor (utöver andra policyer som hänvisas till häri) utgör hela det allmänna avtalet mellan dig och oss. Alla tidigare affärsuppgörelser, skriftliga eller muntliga överenskommelser, diskussioner, framställningar, korrespondens och kommunikation mellan oss avseende de frågor som omfattas av dessa Villkor ersätts härmed. Ni samtycker härmed till att ni inte har förlitat er på, och inte kommer att ha någon rätt till ersättning avseende, någon garanti, något uttalande, någon utfästelse eller någon överenskommelse som gjorts av någon part, inklusive oss, om det inte uttryckligen anges i dessa Villkor. Du kan omfattas av ytterligare villkor när du använder, köper eller får tillgång till andra tjänster, affiliate-tjänster eller innehåll eller material från tredje part.

35) VILKET LANDS LAGAR GÄLLER FÖR EVENTUELLA TVISTER?

Din användning av Plattformarna och tillämpningen av dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med de federala lagarna i Förenade Arabemiraten som är tillämpliga i Emiratet Dubai. Du samtycker, bekräftar och underkastar dig att domstolarna i Dubai har exklusiv jurisdiktion över alla tvister eller skillnader mellan oss som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal.