Algemene voorwaarden

LEES ALLEEN DEZE VOORWAARDEN ("AV") VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE PLATFORMS VOORZICHTIG

1) WAT STAAT ER IN DEZE TERMEN?

Deze AV vertellen je de regels voor het gebruik van de volgende platforms (gezamenlijk aangeduid als "platforms"):

(i) Onze website link die moet worden ingevoegd (Website); en

(ii) mobiele applicatie in de Play Store van Google en de App Store van Apple [x] (Applicatie).

2) WIE WE ZIJN EN HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Wij, Prestige Portal Ltd, zijn een bedrijf gevestigd in Dubai, VAE (wij, ons, en onze) dat de Diensten (hieronder gedefinieerd) aanbiedt op onze Platforms.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar info@prestige.cars

3) DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE PLATFORMS ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN

De verwijzing naar de term "jij"/"jouw" betekent gebruikers, die personen zijn die het Platform en de inhoud bekijken, opmerkingen of andere inhoud plaatsen of reageren op advertenties of inhoud op het Platform of de Diensten boeken die worden aangeboden op ons Platform.

Door gebruik te maken van de Platformen, bevestigt u dat u deze AV aanvaardt en dat u ermee instemt wettelijk gebonden te zijn deze na te leven. Bovendien stemt u er bij het gebruik van een deel van de Diensten mee in dat u zich zult houden aan alle toepasselijke gepubliceerde richtlijnen voor een dergelijke Dienst, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt. Indien u niet akkoord gaat met deze AV, dient u geen gebruik te maken van de Platformen. Deze AV zijn van kracht vanaf de datum waarop u voor het eerst toegang krijgt tot deze Platformen. Wij behouden ons het recht voor om deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de AV zullen van toepassing zijn vanaf je gebruik van de Platformen voor altijd na het opleggen van de herziene AV en het plaatsen ervan op de Platformen. U dient de AV en alle beleidsregels die op onze Platformen zijn geplaatst door te nemen voordat u interactie heeft met of gebruik maakt van de Platformen. Wij raden u aan een kopie van deze AV af te drukken voor toekomstige referentie.

4) DIENSTEN

De diensten omvatten ("Dienst(en)") waardoor verschillende verkopers ("Verkopers") kunnen adverteren voor de verhuur van verschillende auto's, en/of elk gemotoriseerd transportvoertuig ("Voertuigen"/"Producten") en gebruikers van de Platforms kunnen zoeken, vergelijken en de diensten die worden aangeboden door dergelijke Verkopers op de Platforms kunnen aanvragen/boeken.

Het is belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren bij het gebruik van onze Services:

eigendom van de producten

De Producten die worden weergegeven op onze Platforms zijn geen eigendom van ons en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de staat, conditie, gebreken, etc. van de Producten. Door akkoord te gaan met deze AV ontslaat u ons hierbij onherroepelijk en vrijwillig van alle aansprakelijkheid met betrekking tot of voortvloeiend uit de staat, conditie, fouten of gebreken van de Producten die op onze Platforms worden geadverteerd.

Autohuur

Door akkoord te gaan met deze AV erkent en begrijpt u dat onze verantwoordelijkheid en rol beperkt is tot het bieden van een platform waar de Verkopers hun Voertuigen kunnen adverteren en gebruikers de huur van dergelijke Voertuigen kunnen boeken (afhankelijk van hun beschikbaarheid).\nDe Verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van het Voertuig aan u ("Huur") en andere diensten zoals bepaald in de Huurovereenkomst. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van de Verkoper en/of zijn werknemers, agenten of onderaannemers met betrekking tot de diensten die worden geleverd onder de Huurovereenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbreuken, nalatige uitvoering, defecten of verzuim of vertraging in de uitvoering door de Verkoper, zijn werknemers, agenten of onderaannemers van zijn diensten aan u, en voor overlijden, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van of in verband met defecten aan de Voertuigen.

Niets op de Platformen met betrekking tot de Producten, Diensten en/of Verkopers wordt door ons onderschreven, gegarandeerd en/of gewaarborgd.

Foto's

De foto's van de Producten op onze Platforms dienen uitsluitend ter illustratie. Een beschrijving van de Producten wordt verstrekt en moet samen met de foto's van de Producten worden bekeken voordat de Reserveringsaanvraag wordt ingediend.

Beschikbaarheid van het product

Hoewel we de vermeldingen op onze Platforms voortdurend bijwerken, is de nauwkeurigheid van de beschikbaarheid van de vermelde Producten op onze Platforms niet gegarandeerd en kunnen er fouten optreden.

5) ACCOUNT EN GEREGISTREERDE GEBRUIKER

Om onze Services te kunnen gebruiken, moet u zich registreren en een account ("Account") aanmaken. Elke gebruiker mag slechts één account aanmaken. U moet ervoor zorgen dat de gegevens van uw account vertrouwelijk blijven. U bent als enige verantwoordelijk voor alle online activiteiten die vanuit uw account worden verzonden of uitgevoerd en u kunt verantwoordelijk worden gehouden voor alle verliezen die voortvloeien uit onrechtmatig en frauduleus gebruik van uw account. Om u te registreren of een Account aan te maken op onze Platformen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en moet u waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken (inclusief naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens en andere details) zoals gevraagd tijdens het aanmaken van de Account. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je deze Platformen alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan deze AV. Als je een ouder of wettelijke voogd bent die akkoord gaat met deze AV namens een persoon onder de leeftijd van 18 jaar, ben je volledig verantwoordelijk voor zijn of haar gebruik van deze Platforms, inclusief alle financiële kosten en wettelijke aansprakelijkheid die kunnen worden opgelopen.

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten en rechtsmiddelen, kunnen we uw Account naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen als we frauduleus of onrechtmatig gebruik van uw geregistreerde account detecteren of vermoeden en/of als een individu meerdere Accounts aanmaakt. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, Accounts te beëindigen of bestellingen te annuleren. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons dat onmiddellijk laten weten via info@prestige.cars

6) BOEKINGSPROCES

Om een Voertuighuur ("Boeking") te boeken, dien je een boekingsaanvraag ("Boekingsaanvraag") in op het Platform via je Account in ruil voor een vaste vergoeding ("Boekingsvergoeding") en verstrek je ons alle benodigde informatie die nodig is om de Boekingsaanvraag te verwerken. Houd er rekening mee dat we het exacte merk en model van het voertuig dat je boekt niet garanderen (tenzij we dat uitdrukkelijk zeggen). De zinsnede "of gelijkaardig" betekent dat je een gelijkaardig Voertuig zou kunnen krijgen (d.w.z. dezelfde grootte, type transmissie, enz.). De foto's van het Voertuig zijn alleen illustratief.

Houd er rekening mee dat zodra je een reserveringsaanvraag indient, je reservering ofwel (a) bij ons is of (b) rechtstreeks bij de verkoper. Hoe dan ook:

- Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het reserveringsproces.

- De huur van het Voertuig wordt geregeld in een aparte overeenkomst die u met de Verkoper aangaat ("Verhuurovereenkomst") en ondertekent bij de verhuurbalie.

Als er een discrepantie is tussen deze AV en de Huurovereenkomst, prevaleren de voorwaarden van de Huurovereenkomst.

In de meeste gevallen ontvang je je Boekingsbevestiging zodra je je Boeking hebt voltooid. Als de Verkoper je Huur echter niet onmiddellijk bevestigt, nemen we de betaling niet in ontvangst en sturen we je je Boekingsbevestiging pas als ze dat hebben gedaan.

Zodra de Huur is geboekt:

- we geven de verkoper de boekingsgegevens (bijvoorbeeld de naam en het telefoonnummer van de hoofdbestuurder)

- geven we je informatie over het ophalen (bijvoorbeeld de contactgegevens van de verkoper en andere informatie die je mee moet nemen).

Door het indienen van de reserveringsaanvraag gaat u akkoord met de openbaarmaking van de informatie en inhoud van de reserveringsaanvraag aan de verkoper.

U moet deze AV en de Huurovereenkomst lezen en ermee instemmen deze na te leven, en erkennen dat als u deze schendt:

- moet u mogelijk extra kosten betalen

- je boeking kan worden geannuleerd

- het personeel kan weigeren om de sleutels te overhandigen aan de verhuurbalie.

7) PRIJS EN BETALING

a) reserveringskosten

De reserveringskosten worden betaald op het moment dat je reserveringsaanvraag wordt ingediend. De betaling dient te geschieden via een creditcard/debetkaart van Visa of MasterCard in UAE Dirhams (AED). De betaling wordt verwerkt via een externe betalingsprovider waarnaar u wordt doorverwezen vanaf onze website en/of de applicatie nadat de reserveringskosten zijn vastgesteld.

Alle creditcardbetalingen zijn onderhevig aan autorisatie/validatie door de uitgevende bank. Als de bank de betaling weigert goed te keuren, annuleren we je boekingsaanvraag en nemen we contact met je op om te kijken of er een alternatieve betalingsmethode kan worden geregeld. Wij zijn niet verantwoordelijk als dit resulteert in een vertraging van de aanbieding van je Product(en).

Wanneer u uw betalingsgegevens/informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot creditcard-/debetkaartnummer, volledige naam, factuuradres, huisadres, rekeningnummer en vervaldatum van de creditcard/debetkaart) op onze Website of Applicatie indient om de Reserveringskosten te betalen, worden uw betalingsgegevens via een beveiligde verbinding rechtstreeks aan onze betalingsgateway verstrekt. Wij zullen uw betalingsgegevens niet opslaan of verzamelen en zullen niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele verliezen die u lijdt, direct of indirect, als gevolg van het delen van uw betalingsgegevens/informatie op of via onze Platforms. Alle verliezen die ontstaan doordat u uw betalingsgegevens met onze payment gateway provider deelt, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de payment gateway provider.

b) HUURKOSTEN

De vergoeding voor uw Huur ("Huurprijs") wordt berekend volgens het door de Verkoper opgegeven tarief en is gebaseerd op eenheden van 24 uur, bijvoorbeeld, een huur van 25 uur kost evenveel als een huur van 48 uur.

Verkoper zal een factuur uitreiken op de dag dat u het Voertuig ophaalt, vooruitlopend op de huurtermijn (d.w.z. een vooruitbetaling) en deze moet volledig worden voldaan op het moment van ophalen.

Houd er rekening mee dat elke vertraging - bijvoorbeeld als de autohuur van een dag om 9 uur 's ochtends begon maar de auto de volgende dag om 17 uur 's middags wordt ingeleverd - tot gevolg heeft dat er een extra dag in rekening wordt gebracht.

Als u de huur wilt verlengen, moet u de verkoper hiervan 12 uur van tevoren op de hoogte stellen. Anders wordt de verlenging in rekening gebracht volgens de normale seizoensdagprijs. Bovendien moet de betaling voor een verlenging vooraf worden gedaan, anders is de verlenging niet geldig.

Verder moet worden opgemerkt dat de Huurprijs is gebaseerd op een maximaal gebruik op basis van het aantal kilometers dat in de Huurovereenkomst wordt vermeld, meestal tussen 200 en 300 km per dag, afhankelijk van het Voertuig. Extra gebruik wordt in rekening gebracht tegen een tarief van AED (5-25 AED) per KM, afhankelijk van het Voertuig.

c) DEPOSIT

U dient ook een borgsom te betalen aan de Verkoper die zal worden berekend op basis van de Huur en waarvan de details zullen worden verstrekt door de Verkoper. De borg wordt bewaard en bedragen zullen door de Verkoper worden ingehouden in geval van boetes of andere schade aan het Voertuig en/of als er extra kosten worden gemaakt voor het gebruik van het Voertuig en/of als er andere kosten door u worden gemaakt in verband met het Voertuig. Het bedrag van de borg hangt af van het gehuurde voertuig en de huurperiode.

d) SALIK (TOLL CHARGE) EN TRAFFIC FINES EN ANDERE KOSTEN DOOR DE VERDELER

Houd er rekening mee dat de in rekening gebrachte Salik (tol) bestaat uit het tolbedrag (meestal AED 4), plus AED 1 servicekosten, plus btw op de servicekostencomponent die door de verkoper in rekening wordt gebracht.

Met betrekking tot verkeersboetes brengt de verkoper de daadwerkelijke boete in rekening, plus AED 50 servicekosten, plus btw op de servicekostencomponent. De verkoper zal je informeren zodra hij een kennisgeving ontvangt van de betreffende autoriteiten.

In het geval dat de door u opgelopen boete er ook toe leidt dat het Voertuig in beslag wordt genomen, zal de Verkoper een extra bedrag variërend van 100 - 6000 AED in rekening brengen. U dient deze bedragen onmiddellijk na kennisgeving aan de Verkoper te betalen.

e) EXTRAS

In sommige gevallen betaal je voor optionele extra's (bijv. kinderzitjes, GPS, enz.) wanneer je je voertuig boekt. In dat geval krijg je ze gegarandeerd bij het ophalen.

In andere gevallen vraag je gewoon om extra's wanneer je je Voertuig boekt:

- je betaalt ze op het moment dat je ze ophaalt, en

- De verkoper garandeert niet dat ze beschikbaar zijn voor jou.

8) OPHALEN / AFLEVEREN VAN HET VOERTUIG

Om het Voertuig van de Verkoper te verkrijgen, moet u voor het volgende zorgen:

- U moet op de ophaaltijd bij de verhuurbalie aanwezig zijn. Als u te laat bent, is het voertuig mogelijk niet meer beschikbaar en hebt u geen recht op restitutie. Als u denkt dat u mogelijk te laat bent, neem dan contact op met de Verkoper of met ons, zelfs als dit te wijten is aan een vluchtvertraging en u uw vluchtnummer hebt doorgegeven.

- U moet ervoor zorgen dat de hoofdbestuurder van het Voertuig in aanmerking komt en geschikt is (naar de mening van de Verkoper) om de auto te besturen.

- Je moet alle documenten (bijv. identiteitsbewijs, rijbewijs) die je nodig hebt bij het ophalen hebben.

- U moet het baliepersoneel het originele en geldige rijbewijs van elke bestuurder laten zien. Als een bestuurder aantekeningen/punten op zijn rijbewijs heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, want het kan zijn dat de verkoper hem niet toestaat om te rijden.

U kunt een video of foto maken van de huidige staat van het Voertuig voordat u de Huurovereenkomst ondertekent.

Indien u het Voertuig op een andere locatie wilt laten afleveren dan de afhaallocatie die aan u is opgegeven, zal dit tegen een extra vergoeding gebeuren die door Verkoper wordt bepaald.

9) BELANGRIJKSTE HUURVOORWAARDEN VAN DE VERKOPER

Naast de voorwaarden van de Huurovereenkomst en de AVV, dient u zich ook aan het volgende te houden:

- Alle bestuurders moeten ouder zijn dan 18 jaar.

- Bestuurders moeten een geldig internationaal of nationaal (lokaal) rijbewijs hebben. Sommige lokale rijbewijzen worden niet geaccepteerd, ons team zal de geldigheid van je rijbewijs controleren voordat je de auto huurt.

- Bestuurders mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn tijdens het besturen van het Voertuig. Alle verzekeringsclaims als gevolg van rijden onder invloed worden afgewezen en u bent verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende schadeherstelwerkzaamheden.

- U dient ervoor te zorgen dat u in aanmerking komt om een gehuurde auto te besturen in overeenstemming met de wetgeving van de VAE.

- Roken in de Voertuigen is ten strengste verboden omdat het onze voertuigen beschadigt en een gevaar vormt voor de veiligheid tijdens het rijden. Roken in de Voertuigen kan leiden tot een extra heffing van maximaal AED 500 door de Verkoper.

- De Bestuurder moet het Voertuig in dezelfde staat terugbrengen als waarin hij/zij het ontvangen heeft. Als het Voertuig vuil is of etensresten of vlekken vertoont, zal de Verkoper hiervoor kosten in rekening brengen.

- Off-roaden, rallyrijden, racen of 'driften' in de Voertuigen is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan om naar woestijnen en circuits te gaan. De Verkoper brengt 100.000 AED in rekening als je deze voorwaarde overtreedt. Dat wil zeggen, naast de totale kosten voor het repareren van de mechanische defecten en schade die mogelijk worden veroorzaakt.

- U mag niet harder rijden dan 160 km/u. Als de bestuurder deze snelheidslimiet overschrijdt, brengt de Verkoper de bestuurder 2000 AED in rekening bij de 2e poging om de vastgestelde snelheidslimiet te overschrijden en bij de 3e poging neemt de Verkoper het Voertuig terug en wordt de Huurprijs voor de resterende Huurperiode niet terugbetaald.

- Huisdieren zijn toegestaan in de Voertuigen; de Verkoper kan echter schoonmaakkosten en schadevergoeding in rekening brengen in geval van schade of vlekken in het Voertuig, zonder uitzonderingen.

- De Verkoper brengt AED 500 in rekening als het Voertuig wordt teruggebracht met een zeer vuil interieur (afval op de grond, etensresten, enz..).

- Je moet ervoor zorgen dat elk kind een geschikt kinderzitje heeft als het er een nodig heeft.

- Als er iets misgaat tijdens je huur (bijv. een ongeluk, pech, enz.), moet je:

\onmiddellijk contact op te nemen met de verkoper

\geen reparaties toestaan zonder toestemming van de verkoper

\Bewaar alle documentatie (bijv. reparatierekeningen, politierapporten, enz.) om met ons/de Verkoper/een verzekeringsmaatschappij te delen.

- Als u schuld heeft aan een auto-ongeluk, betaalt u en bedrag (zoals vermeld op de Huurovereenkomst) van de waarde van de autoreparaties in de werkplaats van het agentschap, d.w.z. bovenop de dagelijkse huurkosten voor het aantal dagen dat het Voertuig in reparatie blijft.

- Als u hebt betaald voor CDW (Collision Damage Waiver)-verzekering en u wordt schuldig bevonden bij een auto-ongeluk, dan betaalt u de dagelijkse huurkosten voor het aantal dagen dat het voertuig in reparatie is.

- In het geval van een auto-ongeluk, of u nu schuld heeft of niet, is de Verkoper niet verantwoordelijk voor terugbetaling of vervanging van de auto. In een dergelijk geval moet u ook de politie bellen en ter plaatse aangifte doen.

- Schade aan banden wordt niet gedekt door de basisverzekering of CDW-dekking. De klant moet de verkoper betalen voor de kosten van vervanging/reparatie van de band.

- Als u het Voertuig voor/voor het einde van de Huurperiode aan de Verkoper terugbezorgt, is geen restitutie van toepassing.

- Als je het Voertuig met een kras(je) terugbrengt, worden voor elke kras door de Verkoper minimaal 2.000 AED in rekening gebracht.

- 3% toeslag is van toepassing op de door jou opgelopen boetes die de Verkoper online moet betalen. Naast 70 AED boete toeslag zal moeten worden betaald aan de verkoper voor elke boete die door u.

- Voor alle boetes die de verkoper niet online kan betalen, geldt een minimumtarief van 1.000 AED. Daarnaast geldt een minimumtarief van 1.000 AED voor elke boete met inbeslagname.

- Er geldt een extra toeslag van 1 AED voor elke Salik-heffing en 3% bij betaling met een creditcard.

- Als de klant(en) betrokken raken bij een auto-ongeluk waarbij twee of meer Voertuigen van de Verkoper betrokken zijn, zal de Huurovereenkomst onmiddellijk worden beëindigd en zal er geen restitutie van toepassing zijn en zal de CDW-verzekeringsdekking niet in overweging worden genomen. Bovendien zal de Verkoper elke klant 100.000 AED aanrekenen. Dat wil zeggen, bovenop de totale kosten van de autoreparatie.

- Marketingmateriaal op het voertuig plakken, zoals stickers of inpakpapier, is niet toegestaan. De Verkoper zal de klant 100.000 AED in rekening brengen als de klant dit laatste overtreedt.

- De klant is verantwoordelijk voor het maken van eigen foto's/video's van het voertuig bij ontvangst en overhandiging van het voertuig aan het team van de verkoper.

- De Verkoper heeft het recht om de Huurovereenkomst met de klant te beëindigen als hij/zij de bovenstaande bepalingen overtreedt.

10) RESTITUTIE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Gebruikers mogen hun reserveringsaanvraag annuleren voordat deze door ons is geaccepteerd en goedgekeurd. Restituties voor geannuleerde bestellingen (indien van toepassing) zal worden gedaan door middel van terugbetaling per kaart op dezelfde kaart die werd gebruikt om de betaling te doen. Echter, zodra de boekingsbevestiging is verzonden naar u, geen restituties van toepassing zijn.

Annuleringsverzoeken moeten worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@prestige.cars.

In het geval dat de reserveringsaanvraag niet wordt verwerkt, ontvangt de gebruiker bovendien een volledige restitutie van de reserveringskosten die bij het indienen van de reserveringsaanvraag zijn betaald. Als de reserveringsaanvraag echter eenmaal is goedgekeurd, is restitutie van de reserveringskosten niet toegestaan.

Restituties kunnen tot 7-10 werkdagen duren en er kunnen bankkosten van toepassing zijn, afhankelijk van het beleid van de desbetreffende bank. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de terugbetalingen door de banken.

11) BEPERKINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd grenzen kunnen stellen aan het gebruik van de Dienst op onze Platforms, het maximale aantal en de maximale grootte van berichten, e-mailberichten of andere inhoud die door de Dienst kan worden verzonden of opgeslagen, en de frequentie en de manier waarop u toegang heeft tot de Dienst of de Platforms.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het verwijderen of niet opslaan van enige inhoud die wordt onderhouden of verzonden door de Platforms of de Dienst. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij ons het recht voorbehouden om op elk moment de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, te beperken of te beëindigen met of zonder kennisgeving en dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij, geheel naar eigen goeddunken, het recht (maar niet de verplichting) hebben om uw Account te verwijderen of te deactiveren, uw e-mail of IP-adres te blokkeren of anderszins uw toegang tot of gebruik van de Service (of een deel daarvan) onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en alle inhoud binnen de Service te verwijderen en weg te gooien, om welke reden dan ook of helemaal zonder reden, inclusief, zonder beperking, als wij van mening zijn dat u deze AV hebt geschonden. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot het Platform of de Dienst. Verder stemt u ermee in de Dienst niet te proberen te gebruiken na een dergelijke beëindiging.

12) GEDRAG VAN DE GEBRUIKER

U kunt toestemming krijgen om recensies, opmerkingen, vragen, suggesties en andere informatie op onze Platforms te plaatsen. Wanneer je gebruik maakt van een functie waarmee je inhoud kunt uploaden naar de Platforms, of om contact te maken met andere gebruikers van de Platforms, moet je voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in de volgende voorwaarden.

U garandeert hierbij dat dergelijke inhoud die door u op onze Platforms wordt geplaatst origineel is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Verder wordt de indiening van dergelijke inhoud op onze Platforms niet als vertrouwelijk beschouwd. Wij hebben geen enkele verplichting jegens u met betrekking tot dergelijke inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot (1) het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inhoud; (2) de gebruiker enige vergoeding te betalen voor de inhoud; of (3) te reageren op dergelijke inhoud. Door informatie in te dienen op onze Platforms, begrijpt u dat het ons vrij staat om de informatie zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, weer te geven, tentoon te stellen, te verzenden, uit te voeren, afgeleide werken te maken en te distribueren naar anderen, en om anderen toestemming te geven hetzelfde te doen. Daarnaast staat het ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken uit dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van Producten en andere zaken waarin dergelijke ideeën, concepten, knowhow of technieken zijn verwerkt. Voor zover dergelijke rechten niet overdraagbaar zijn, verleent u ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije en overdraagbare licentie en recht om dergelijke inhoud te gebruiken.

Je stemt er verder mee in dat je geen inhoud zult plaatsen die in strijd is met de goede zeden, lasterlijk is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, virussen bevat, politieke campagne voert, commerciële verzoeken doet, massamailings verstuurt of enige vorm van "spam" bevat of die anderszins in strijd is met de goede zeden of in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Wij hebben het recht (maar niet de verplichting) om dergelijke geplaatste inhoud regelmatig te beoordelen en behouden ons het recht voor om dergelijke inhoud te controleren, bewerken of verwijderen van de Platforms. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u geplaatste of geüploade content op de Platforms een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy. U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen en back-uppen van uw inhoud. Wij slaan geen terroristische content op.

13) HOE U MATERIAAL OP ONZE PLATFORMS KUNT GEBRUIKEN

Alle intellectuele eigendommen die digitaal zijn opgenomen, aangeboden, weergegeven en openbaar gemaakt via de Platforms (inclusief maar niet beperkt tot fotografische afbeeldingen, tekstbeschrijvingen, namen, merknamen, handelsmerken, grafische ontwerpen en muziek) ("Inhoud") blijven ons eigendom als eigenaar of als goedgekeurde licentiehouder en/of haar licentiegevers en zijn beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers.

U mag de geleverde Content uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is u niet toegestaan om de Inhoud of kopieën van de Inhoud die aan u is geleverd of die verschijnt op de Platformen of inzendingen van derden of andere eigendomsrechten die niet uw eigendom zijn, te publiceren, manipuleren, distribueren of anderszins te reproduceren, in welke vorm dan ook: (i) zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, en (ii) op een manier die inbreuk maakt op de rechten van derden, noch mag u dergelijke Inhoud gebruiken in verband met een zakelijke of commerciële onderneming.

Onze licentiegevers en onze geautoriseerde affiliates (en die van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van content op de Platforms moeten altijd worden erkend. Je mag geen enkel deel van de Content op de Platforms gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. Indien u enig deel van de platforms afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met de AV, komt uw recht om de platforms te gebruiken onmiddellijk te vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen. De handelsmerken en handelsnamen Prestige Dubai zijn ons eigendom. U hebt niet het recht om de handelsmerken van Prestige of de namen Prestige Dubai te gebruiken of in het openbaar te tonen. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze AV zijn verleend.

14) VERBODINGEN

U mag de Platforms niet misbruiken. Je zult niet: een strafbaar feit plegen of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logic bomb of enig ander materiaal dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze beledigend of obsceen is, verzenden of verspreiden; inbreken in enig aspect van de Platforms; gegevens beschadigen; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van ons of de eigendomsrechten van enige andere persoon; ongevraagde reclame of promotiemateriaal, algemeen bekend als "spam", verzenden; of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of toegankelijk via de Platforms te beïnvloeden. Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit zijn en wij zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekend maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Platforms of het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst, of op Platforms die eraan zijn gekoppeld. Het is u ten strengste verboden de Platformen te gebruiken voor het gebruik zoals gespecificeerd in deze AV.

15) BEPERKING VAN DE TOEGANG TOT DE PERRONS

Toegang tot bepaalde delen van de Platforms kan beperkt zijn. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot bepaalde delen van de Platforms, of zelfs de gehele Platforms, naar eigen goeddunken te beperken. Als wij u voorzien van een gebruikers-ID en wachtwoord om u toegang te geven tot beperkte delen van de Platforms of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk blijven.

16) ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

Deze AV verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Platformen:

- Ons Privacybeleid.

17) WE KUNNEN DEZE AV WIJZIGEN

We wijzigen deze AV van tijd tot tijd. Elke keer dat u de Platformen wilt gebruiken, dient u deze AV te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn, aangezien ze wettelijk bindend voor u zijn, mits u ze accepteert door uw gebruik van de Platformen. Sommige bepalingen in deze AV kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders gepubliceerd op de Platformen.

18) WE ONZE PLATFORMS KUNNEN WIJZIGEN

Wij kunnen onze Platformen van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in de Producten, de behoeften van onze gebruikers en onze bedrijfsprioriteiten weer te geven.

19) WE ONZE PLATFORMS KUNNEN OPSCHORTEN OF INTREKKEN

De Platformen worden gratis beschikbaar gesteld. Wij garanderen niet dat de Platformen of enige inhoud erop altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van alle of een deel van de Platformen opschorten, intrekken en/of beperken om zakelijke en operationele redenen zonder de verplichting of verplichting om u vooraf op de hoogte te stellen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot de Platformen via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze AV en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.

20) VERTROUW NIET OP INFORMATIE OP DE PLATFORMS

De Inhoud op de Platformen is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op de Platforms bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties en/of garanties, expliciet of impliciet, dat de Inhoud nauwkeurig, volledig of actueel is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie, die technische of andersoortige onnauwkeurigheden, weglatingen of typografische fouten kan bevatten. Wij hebben geen speciale relatie met of fiduciaire plicht tegenover jou. U erkent dat wij geen controle hebben over en niet verplicht zijn om actie te ondernemen met betrekking tot: welke gebruikers toegang krijgen tot de inhoud; welke effecten de inhoud op u kan hebben; hoe u de inhoud kunt interpreteren of gebruiken; of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van blootstelling aan de inhoud. U ontslaat ons van alle aansprakelijkheid voor het al dan niet verwerven van de Inhoud door U.

21) JURIDISCHE PROCEDURES

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor uw betrokkenheid bij bemiddeling, arbitrage, tribunaal, gerechtelijke procedures of andere procedures (van welke aard dan ook) met andere gebruikers van de Platforms, adverteerders of andere derden.

22) BESCHIKBAARHEID VAN ONZE INHOUD

De Platformen en/of Inhoud kunnen van tijd tot tijd onbeschikbaar zijn als gevolg van mechanische, telecommunicatie-, software-, hardware- en/of externe leveranciersstoringen, updates of constructie. We kunnen niet voorspellen of controleren wanneer dergelijke uitval kan optreden en we kunnen de duur ervan niet controleren en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van dergelijke uitval.

23) WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PLATFORMS WAARNAAR WE LINKEN

Waar de Platformen links bevatten naar andere platformen en bronnen geleverd door derden, worden deze links enkel aangeboden voor uw informatie en gemak. Als u dergelijke links gebruikt, verlaat u onze Platformen. Wij hebben niet al deze platforms van derden beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor deze platforms, met inbegrip van hun inhoud of beschikbaarheid en het gedrag van de eigenaars van dergelijke platforms. Dergelijke links moeten niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van deze gekoppelde Platforms of informatie die je van hen kunt verkrijgen. Het opnemen van deze links op de Platformen impliceert geen goedkeuring van de gelinkte sites of de inhoud, informatie of gekoppelde adressen daarop, en doet geen uitspraken over deze sites, of enig materiaal dat daarop te vinden is, of enige resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik ervan.

Wij hebben geen controle over de gekoppelde sites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze sites. Je gebruik van de gelinkte sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en service die op elke dergelijke site staan. Als je besluit om een van de platforms van derden te bezoeken die gelinkt zijn aan de Platforms, doe je dit geheel op eigen risico.

24) DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD IS NIET DOOR ONS GOEDGEKEURD

De Platformen kunnen informatie en materialen bevatten die door andere gebruikers van de Platformen zijn geüpload. Informatie en materiaal hierin zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd door ons. De meningen geuit door andere gebruikers op de Platformen vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden.

25) HOE TE KLAGEN OVER INHOUD DIE DOOR ANDERE GEBRUIKERS IS GEÜPLOAD

Als je een klacht wilt indienen over inhoud die is geüpload door andere gebruikers, kun je contact met ons opnemen via info@prestige.cars

26) AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot onze Platforms of de Inhoud en voor zover toegestaan onder de wet, wijzen wij al dergelijke toezeggingen en garanties van de hand. Uw toegang tot en gebruik van software en andere materialen op of via onze Platforms is uitsluitend op eigen risico. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, stabiliteit of virusvrijheid van dergelijke software. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, sluiten de Platforms, onze leveranciers, contentleveranciers en adverteerders hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid; en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, bijzondere, gevolg-, straf- of incidentele schade, of schade wegens verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële zaken, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, de prestaties of het falen van dit Platform of de gekoppelde sites en enig materiaal of enige Inhoud die daarop is geplaatst, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, gemeen recht of anderszins.

27) HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen zoals beschreven in ons privacybeleid.

28) VRIJWARING

Hierbij vrijwaart u ons en verbindt u zich ertoe ons gevrijwaard te houden tegen alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, zonder beperking, juridische kosten en alle bedragen die door ons aan een derde zijn betaald ter schikking van een claim of geschil) die door ons zijn opgelopen of geleden als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze AV, of als gevolg van een claim dat u een bepaling van deze AV hebt geschonden.

29) RECHTEN DIE U ONS GEEFT OM MATERIAAL DAT U UPLOADT TE GEBRUIKEN

Wanneer u inhoud uploadt naar of plaatst op de Platforms, verleent u ons een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om uw door gebruikers gegenereerde inhoud te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren in verband met de dienstverlening van de Platforms en via verschillende media. We kunnen de inhoud ook gebruiken om de Platforms of de dienst te promoten.

30) WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG ZE NIET INTRODUCEREN

Wij garanderen niet dat de Platformen veilig of vrij van bugs of virussen zijn. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Platforms. U dient uw eigen virus beschermingssoftware te gebruiken. U mag geen ongeautoriseerde toegang proberen te krijgen tot de Platforms, de servers waarop de Platforms zijn opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met onze Platforms. Je mag de Platforms niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval. Door deze bepaling te schenden, kunt u een strafbaar feit plegen, strafbaar onder de toepasselijke wetgeving. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met deze autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om de Platformen te gebruiken onmiddellijk ophouden.

31) SCHENDINGEN VAN DEZE T&C'S

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze AV, als u deze AV schendt, hetzij direct of indirect, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het opschorten van uw toegang tot onze Platformen, u de toegang tot de Platformen te verbieden, computers die uw IP-adres gebruiken te blokkeren voor toegang tot de Platformen, contact op te nemen met uw internet service provider met het verzoek om uw toegang tot de Platformen te blokkeren en/of juridische of gerechtelijke procedures tegen u aan te spannen.

32) NIETIGHEID EN SCHEIDBAARHEID

Als een deel van de AV onuitvoerbaar is (met inbegrip van een bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), dan blijft de uitvoerbaarheid van een ander deel van de AV onaangetast en blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht. Voor zover mogelijk zal een clausule/subclausule of een deel van een clausule/subclausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd indien deze kan worden gescheiden om het resterende deel geldig te maken. Verder stemt u ermee in dat de clausule zal worden gerectificeerd en geïnterpreteerd op een wijze die de oorspronkelijke betekenis van de clausule/subclausule zo dicht mogelijk benadert als wettelijk is toegestaan.

33) TOEWIJZING

Wij mogen uw rechten en/of verplichtingen onder deze AV overdragen, uitbesteden, toewijzen, noveren of anderszins behandelen zonder u op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze AV niet overdragen, uitbesteden, toewijzen en/of anderszins behandelen.

34) GEHELE OVEREENKOMST

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze AV (in aanvulling op andere beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen) de volledige algemene overeenkomst tussen u en ons vormen. Elke eerdere gang van zaken, schriftelijke of mondelinge afspraken, discussies, verklaringen, correspondentie en communicatie tussen ons met betrekking tot de zaken die onder deze AV vallen, worden hierbij vervangen. U stemt er hierbij mee in dat u niet hebt vertrouwd op, en geen rechtsmiddel zult hebben met betrekking tot, een garantie, verklaring, vertegenwoordiging of afspraak gemaakt door een partij, inclusief ons, tenzij deze uitdrukkelijk wordt uiteengezet in deze AV. U kunt worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden wanneer u gebruik maakt van, aankopen doet van of toegang krijgt tot andere diensten, gelieerde diensten of inhoud of materiaal van derden.

35) WELKE WETTEN VAN WELK LAND ZIJN VAN TOEPASSING OP EVENTUELE GESCHILLEN?

Uw gebruik van de Platformen en de werking van deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de federale wetten van de Verenigde Arabische Emiraten die van toepassing zijn in het Emiraat Dubai. U gaat ermee akkoord, erkent en onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Dubai over alle geschillen of geschillen tussen ons die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.